De Vrije Gedachte
De Vrije Gedachte
Atheïstisch-Humanistische Vereniging

Blog categorized as Bestuursaankondigingen

Richard Dawkins en andere godvrije Britse activisten hebben een overwinning behaald in de strijd tegen creationisme en ‘intelligent design’ als alternatieven voor de evolutieleer in het schoolprogramma. Scholen die zulke mythen in plaats van wetenschap aan leerlingen voorzetten verspelen hun staatss...

In zijn opstel over leesvoer voor ongelovigen in Vrij Nederland van 11 juni maakt Carel Peeters een merkwaardig verwijt aan Religie voor atheïsten, geschreven door Alain de Botton.

  Het ‘had een boek kunnen zijn waarin onder meer stond wat ongelovigen in de loop der eeuwen uit verschillende re...
Het viooltje, ‘la pensée’, is niet voor iedereen meer te begrijpen als symbool van De Vrije Gedachte (La Libre Pensée). Soms stelt men een ander icoon voor, bijvoorbeeld De Denker van Rodin. Maar ook die kan op het verkeerde been zetten. Dat was hem nu: de Denker van August Rodin. Het was in mei 198...
 

Toen ik me als beoogde nieuwe voorzitter aan het bestuur van De Vrije Gedachte voorstelde, noemde ik als een van mijn eigenschappen een enorm rechtvaardigheidsgevoel. Misschien is dat wel geboren in … het badhuis.  In onze Haagse arbeiderswijk hadden de portiekwoningen maar één kraan, in ...
Op 10 februari 2010 werd aan een lid die in de Penintentiaire Inrichting Zwolle zat, ons maandblad De Vrijdenker onthouden. Volgens de beschikking van de directeur zou uitreiking ‘De handhaving van de orde of de veiligheid in de inrichting’ in gevaar brengen. (citaat uit de beschikking). De maatreg...
‘Hij zegt toch maar wat hij denkt.’ Met deze verzuchting betuigen enkele vrijdenkers respect voor de directe taal van G. Wilders. Vaak wordt deze zinsnede voorafgegaan door een ‘Ik ben het niet met Wilders eens, maar…’. Als je dan vraagt: ‘Waarmee ben je het niet eens, staan ze met een mond vol tand...
Ach, waarom zou je je laten schrappen als kerklid? Pas het kindermisbruik gaf veel mensen het stootje om toch maar even die administratieve handeling te verrichten. Moeilijk is de formaliteit niet. Vroeger moest ja naar het stadhuis. Nu volstaat een brief. Modellen en adressen zijn te vinden onder ‘...
Het belang van de Vrijdenkersdag 2010 ‘opvoeden zonder waan’“Wat doen ze eigenlijk op het altaar?... Wat is een kathedraal?... Wat is Pinksteren?” Zulke vragen stellen me de gymnasiasten met wie ik in het kader van een schooluitwisseling in Sint-Petersburg ben. Onze gastvrouwen – mannelijke leraren ...
Nee, ik ben in mijn Roomse jeugd niet seksueel lastiggevallen door de clerus. Verwacht dus geen nieuwe onthullingen over priesters met losse handjes. Maar het kan natuurlijk niemand verbazen dat de Kerk eindelijk de rekening gepresenteerd krijgt voor haar onnatuurlijke omgang met de seksualiteit. La...
Het is lastig met een agnost te discussiëren. Agnoostos is Grieks voor ‘niet wetend’. Een agnost lijkt het gelijk van een kritische houding aan zijn kant te hebben als-tie zegt: “Je kunt nooit zeker weten of er toch niet een god bestaat.’ Ja, ik kan ook niet bewijzen dat er op de zon geen mensen won...
Sinds 1856… Dit jaartal staat fier in het nieuwe logo boven onze vernieuwde website. Wat zegt het dat De Vrije Gedachte al zo oud is? Ook bierbrouwerijen doen net alsof ze al in de tijd van graven en hertogen hun drankjes produceerden. Is geschiedenis ooit een geldig argument? Je kunt ook zeggen dat...
Het Burgerinitiatief Voltooid Leven, dat met zijn pleidooi om voor mensen boven de 70 hulp bij levensbeëindiging brede steun krijgt, heeft ook de instemming van de oudste atheïstisch-humanistische vereniging van Nederland De Vrije Gedachte (sinds 1856). De Vrije Gedachte beschouwt een vrijmaking van...
Anton van Hooff: Biopaspoort is Duits persoonsbewijs Het gehate persoonsbewijs uit de Duitse bezetting is terug. Sinds oktober moet iedereen bij het aanvragen van een paspoort zijn vinderafdruk laten afnemen. Nee, dat gebeurt niet meer primitief met inkt zoals in 1941. In 2010 tast een discreet elek...
DialoogOndanks de voortschrijdende secularisering van de samenleving, of misschien wel juist daardoor, kunnen zaken die het godgeloof betreffen, of meer algemeen: spiritualiteit, op warme belangstelling rekenen.De confrontaties tussen gelovigen en niet-gelovigen zijn daarbij vaak fel maar uiterst no...

Tags