De Vrije Gedachte
De Vrije Gedachte
Atheïstisch-Humanistische Vereniging

De Vrijdenker - Een prikkelend maandblad

De Vrije Gedachte brengt tien maal per jaar het blad De Vrijdenker uit. In dit blad worden actuele thema’s behandeld die verband houden met of gebaseerd zijn op het vrijdenken. 


Ook verkrijgbaar in de vrije verkoop

Op de volgende plaatsen kunt u De Vrijdenker in de vrije verkoop bemachtigen:

Fort van Sjakoo, Jodenbreestraat 24, 1011 NK Amsterdam.


Prijs voor het beste artikel van 2020


Vrijdenken doen we niet alleen. Zonder structurele dialoog geen kritisch denken, geen structureel denken zonder kritische dialoog. Wij roepen u op mee te praten en te denken door middel van het geschreven woord. Heeft u zich geërgerd aan of verwonderd over iets; of zit u iets dwars en wilt u er vanaf: klim in de 'pen'.


Schrijf een artikel dat des vrijdenkers is en verbaas ons met uw inzichten. Het beste artikel van 2020 wordt beloond met een eervolle vermelding, eeuwige roem en een waardebon van 100 euro. Voor de goede orde: de redacteuren komen niet voor de prijs in aanmerking.


Klik op onderstaande button en stuur uw bijdrage in.


Bijdrage insturen

Redactie van De Vrije Gedachte

Sicco Polders
​Hoofdredacteur

(1966) is filosoof. Hij geeft colleges, onder meer voor de Universiteit van Amsterdam, op het gebied van ethiek en wetenschapsfilosofie. Hij is een bewonderaar van Montaigne, Kant, Schopenhauer en Nietzsche. In juni 2018 is zijn essaybundel Met Montaigne in het achterhoofd verschenen.

René van Elst
​Eindredacteur

(1950) is gepensioneerd Human Resources-medewerker, heeft sociologie en (deels) rechten gestudeerd, was hoofd- en eindredacteur en opmaker van De Vrijdenker (2014-2018), thans eindredacteur; donateur van Skepsis.Jaap van Dijk
​Opmaak / Redacteur

Oostzaan (1950) is gepensioneerd fijnmechanicus, ex-voorganger pinkstergemeente, voorheen uitgever Vlaams christelijke bladen. Nu medewerker Westfriese Bibliotheken,  opmaker De Vrijdenker en secretaris sinds de ledenvergadering 2020


Anton van Hooff
​Redacteur

(1943) is klassiek historicus te Nijmegen, redactielid en oud-voorzitter van De Vrije Gedachte. Zijn nieuwste boek heet Klassieke liefde, Eros en seks naar Ovidius.


Thomas Spickmann
​Redacteur

(1973) is contructeur en redacteur van De Vrijdenker.

Maarten Gorter
​Redacteur / coördinator

(1994) studeert Staatsrecht en is autodidactisch student op het gebied van geschiedenis en politiek, is actief in de Vereniging Historisch Amstelveen en ondersteunt activiteiten voor ouderen met dementie.

Raymond van Es
​Redacteur

(1967) heeft filosofie gestudeerd en is redacteur van De Vrijdenker. Hij is mede-organisator van de Haagse Verlichtingsborrel en vrijwilliger bij het Spinozahuis.