Skip to main content
De Vrije Gedachte
De Vrije Gedachte
Atheïstisch-Humanistische Vereniging

Anton Constandse Lezing

De Vrije Gedachte organiseert jaarlijks een voor iedere belangstellende toegankelijke lezing waarbij een tot de verbeelding sprekende gastspreker een actueel thema behandelt dat op enigerlei wijze verband houdt met of haar basis vindt in het gedachtegoed van onze vereniging.


Deze lezingencyclus draagt de naam van een van de grote inspiratoren van onze Vereniging: Anton Constandse.

Op deze plaats treft u alle sprekers van de Anton Constandse Lezingen van de laatste jaren aan.

2002 – Jaap van Heerden
2003 – Siebe Thissen
2004 – Jan G.A. ten Bokkel
2005 – Maarten van Rossem
2006 – Hans Jansen
2007 – Elsbeth Etty
2008 – Paul Cliteur
2009 – Hans Dooremalen
2010 – Dap Hartmann
2011 – Ronald Plasterk
2012 – Nelleke Noordervliet
2013 – Winnie Sorgdrager
2014 – Jan van Hooff
2015 – Paul Scheffer

2016  Vincent Icke

2017 – Maarten Boudry

2018 – Marije van Beek

2019 – Sjoerd Karsten

2020 - Zoom-bijeenkomst met vier sprekers.

Sjef Wester, Anton van Hooff, Floris van den Berg en Hans de Vries.

2021 - geen

2022 - Bert Gasenbeek