De Vrije Gedachte
De Vrije Gedachte
Atheïstisch-Humanistische Vereniging

Zin in lijden

23.03.10 08:34 AM Door De Vrije Gedachte
Nee, ik ben in mijn Roomse jeugd niet seksueel lastiggevallen door de clerus. Verwacht dus geen nieuwe onthullingen over priesters met losse handjes. Maar het kan natuurlijk niemand verbazen dat de Kerk eindelijk de rekening gepresenteerd krijgt voor haar onnatuurlijke omgang met de seksualiteit. Langzaam gaat Rome op de knieën. Op 20 maart vroeg de paus de Ierse slachtoffers van perverse priesters om vergiffenis. Maar lees hoe hij hen troost: “Tegelijkertijd vraag ik u geen hoop te verliezen. Het is in de gemeenschap van de Kerk dat we de persoon van Jezus Christus ontmoeten, die zelf slachtoffer was van onrecht en zonde. Zoals u draagt Hij nog steeds de wonden van Zijn onrechtvaardig lijden. Hij begrijpt de diepten van uw pijn en de blijvende uitwerking op uw levens en relaties, inclusief uw relatie met de Kerk. Maar Christus’ eigen wonden omgevormd door Zijn verlossend lijden zijn nu juist de middelen waardoor de kracht van het kwaad is gebroken en wij herboren zijn tot leven en hoop.” Wat hier in zalvende woorden staat, is: vermei je in je lijden. Lijden heeft zin. Perverser kan het niet.