De Vrije Gedachte
De Vrije Gedachte
Atheïstisch-Humanistische Vereniging

Wat is vrijdenken? 

De vrijdenkersvereniging De Vrije Gedachte, opgericht in 1856, stelt zich het bevorderen van het atheïstisch humanisme ten doel.


Lees meer ...

Maandblad De Vrijdenker

De Vrije Gedachte brengt tien maal per jaar het blad De Vrijdenker uit. In dit blad worden actuele thema’s behandeld die verband houden met of gebaseerd zijn op het vrijdenken.

Abonneer u nu

Artikelen

Vrijdenkers verwerpen iedere godsvoorstelling. Daarom is De Vrije Gedachte atheïstisch. Voor De Vrije Gedachte staat het menselijke individu centraal. In die zin is zij humanistisch. Op ons blog plaatsen wij regelmatig prikkelende artikelen.

Lees onze artikelen

Lid worden

Herkent u zich als iemand met levensbeschouwelijke belangstelling en een humanistische atheïstische levenshouding? Als de activiteiten van De Vrije Gedachte u aanspreken, dan kunt u natuurlijk lid worden van de vereniging!

Lid worden

"Vrijdenkers onderzoeken de werkelijkheid door middel van rationeel denken, dus zonder dogmatische of ideologische vooroordelen. Vrijdenkers verwerpen iedere godsvoorstelling."

Eénmalig doneren
Atheïst van het jaar 2022

Johan Braeckman

Zelfs wanneer een opvatting radicaal fout blijkt, blijft ze toch aanhangers hebben. Sterker nog: soms stijgt het aantal mensen dat er geloof aan hecht. Johan Braeckman in: Ezelsoren (p. 47)

Beste vrijdenker,

 

Bovenstaand citaat van Johan Braeckman geeft precies het belang aan van vrijdenkersvereniging De Vrije Gedachte: juist omdat mensen zo hardnekkig blijven geloven in radicaal foute en onware opvattingen, is georganiseerd weerwoord nodig. Zolang er religie is, is atheïsme nodig. Als vereniging geven we een stem aan atheïsme. Als vereniging staan we sterker dan als eenling. Het is dan ook lovenswaardig dat jij het lef hebt om lid te zijn van De Vrije Gedachte.

 

Met plezier en genoegen nodigen wij jou uit voor een daverende, doordachte en drogredenvrije Atheïsmedag met als thema: vrijdenken over bloot en taboes op lichamelijkheid. Als er iets is dat religies met elkaar verenigt dan zijn het irrationele taboes en met name die over bloot en nog sterker vrouwelijke lichamelijkheid.

 

Vrijdenker, scepticus, humanist, filosoof Johan Braeckman zal worden uitgeroepen tot Atheïst van het Jaar. Nadat hij middels een laudatio in het zonnetje gezet zal zijn, zal Braeckman ook zijn licht laten schijnen over de irrationele taboes op lichamelijkheid. Braeckman publiceerde onlangs Ezelsoren. Kanttekeningen bij moeilijke kwesties, een essaybundel waarbij hij zijn kritische geest buigt over tal van zaken die vrijdenkers aan het hart gaan. Braeckman laat geen spaan heel van religie, complotwappies en andere nonsens.

 

Het symposium vindt plaats in debatcentrum De Balie in het centrum van Amsterdam – stad van onder andere Spinoza en Multatuli. Het wordt een interactieve en afwisselende bijeenkomst, met een gesprek met sexexpert Linda Duits, voordrachten van Johan Braeckman, Dirk Verhofstadt, Floris van den Berg en onze eigen voorzitter Stanley Bakker. Bart Collard is onze maitre du jour. Sing & songwriter Amado Hogewoning zal muzikale intermezzo’s ten gehore brengen. Als slot zal er met medewerking van fotograaf Tom Durden (zie zijn website: wwwdronude.com) een speciale performance zijn waarna je bij de borrel op adem kunt komen en met andere bezoekers van vrije gedachten kunt wisselen.

 

Wij hopen op een grote opkomst en we rekenen op jullie komst. De atheïsmedag is een van de hoogtepunten van De Vrije Gedachte. Die wil je niet missen!

 

Zou jij als betrokken vrijdenker kunt helpen reclame maken voor deze imposante Atheïsmedag? Nodig eens iemand uit om mee te gaan. Deel de link op sociale media. Maak mond-tot-mond reclame.

 

 

Met vrije en vrolijke groeten,

 

Bart, Fabian, Floris, Stanley

Bestuur humanistische vrijdenkersvereniging De Vrije Gedachte

Lale Gül
Vrijdenker van het jaar 2022

Lale Gül (Amsterdam, 3 november 1997) is een Turks-Nederlandse schrijfster.

In februari 2021 publiceerde ze haar autobiografische debuutroman Ik ga leven waarin ze afstand neemt van haar streng gelovige opvoeding.


Na de publicatie werd Gül vanuit extremistische islamitische hoek ernstig bedreigd. Ook binnen haar familie werd het boek kritisch ontvangen. Hoewel ze in eerste instantie zei in haar ouderlijk huis te blijven wonen, besloot ze later diezelfde maand dat dit geen optie meer was.


6 mei 2021 werd Gül genomineerd voor de Pim Fortuynprijs. 20 mei 2021 werd de winnares van deze wisselbokaal voor dat jaar Fidan Ekiz aangewezen, die in 2019 ook al genomineerd was voor deze prijs.


Voor Ik ga leven, haar eersteling, toonden meerdere producenten, voor zowel een film als een serie, belangstelling. Voor het boek ontving zij in 2021 de NS Publieksprijs.


Gül is regelmatig te gast in verschillende talkshows. Sinds juli 2021 heeft Gül een vaste wekelijkse column in de zaterdageditie van Het Parool. In haar eerste publicatie als columniste vertelde ze bezig te zijn met haar tweede boek, dat zal gaan over de nare nasleep van haar eerste boek.


In november 2021 begon Lale Gül de gelijknamige podcast Ik ga leven met wetenschapper Ömer Uyar. Daarin bespreken zij allerlei onderwerpen uit onder andere de actualiteit, cultuur, religie en wetenschap.


In december 2021 riep het opinieblad Elsevier Weekblad Gül uit tot Nederlander van het Jaar 2021 vanwege haar "grensverleggende boek".
Bron: Wikipedia

Naar een neutrale Nederlandse wetgeving


‘Maar ons land heeft toch allang een scheiding van Kerk en Staat?’ Dat had u maar gedacht. Natuurlijk is er in het verleden een zekere ontvlechting geweest. Zo worden bedienaren van het (hervormd-protestantse) Woord allang niet meer uit de staatskas betaald. En ook de registratie van de geloofsovertuiging via het bevolkingsregister is – tegen een forse premie aan de kerken – afgekocht.


Maar nog steeds genieten godgelovigen allerlei wettelijke voorrechten en zelfs straffeloosheid bij overtreding van geldende wetten. Zo schenden Allah- en Jahweh-gelovigen de artikelen 6 en 11 van de Grondwet als zij onmondige jongens besnijden. Artikel 6 garandeert immers de vrijheid van godsdienst, dus ook de keuze van een levensbeschouwing. Artikel 11 verzekert de lichamelijke integriteit. Nationale wetgeving en plechtige internationale verdragen verbieden kindermishandeling. Vanaf 2007 verbiedt de Nederlandse wet zelfs aan ouders het uitdelen van een ‘pedagogische tik’. Maar besnijden wordt gedoogd…


Ook het rituele slachten is niet conform de geldende wetten. Maar vrees voor de beschuldiging van Jodenhaat (antisemitisme) en islamofobie, angst voor het verlies van stemmen en ‘respect’ voor religie als een hogere levensbeschouwing dan andere weerhoudt de wetgevende en rechtsprekende macht ervan op te treden. Denemarken toont hier minder scrupules.


Maar ook in de teksten van de geldende wetten staan nog talrijke bepalingen die godgelovigen privileges geven. Soms zijn het vrij bespottelijke, fossiele regels, maar de vrijstelling van de Onroerend Zaak Belasting (OZB) voor kerkgebouwen is geen onbenulligheid: zij berooft de gemeenschap van inkomsten waarop zij recht heeft.


De onontkoombare conclusie is: er is nog veel werk aan de winkel voor hen die de Nederlandse publieke instituties willen verwereldlijken (seculariseren) en neutraal maken.


Ons onderzoek van de 1137 Nederlandse wetten heeft zeker 60 gevallen opgeleverd van bevoorrechting van godgelovigen en hun instituties. We geven hiervan de meest sprekende voorbeelden:


Download Brochure