De Vrije Gedachte
De Vrije Gedachte
Atheïstisch-Humanistische Vereniging

Hij zegt wat hij denkt

28.09.10 08:05 AM Door De Vrije Gedachte
‘Hij zegt toch maar wat hij denkt.’ Met deze verzuchting betuigen enkele vrijdenkers respect voor de directe taal van G. Wilders. Vaak wordt deze zinsnede voorafgegaan door een ‘Ik ben het niet met Wilders eens, maar…’. Als je dan vraagt: ‘Waarmee ben je het niet eens, staan ze met een mond vol tanden.’ Ik denk dan: “Hij zegt wat jij eigenlijk denkt.’ Is vrijheid van meningsuiting niet een van de belangrijkste principes van het vrijdenken? Natuurlijk, maar als je die vrijheid opeist, mag een ander ook fris van de lever zijn mening geven. Aan dat fundamentele principe van gelijk oversteken heeft G. Wilders geen boodschap. Zodra iemand hem lik op stuk geeft klimt hij in de gordijnen, waarin hij anderen zo graag ziet. Waag het niet hem fascist, nationaal-socialist of racist te noemen. Er zijn genoeg voorbeelden van de onverdraagzaamheid van ‘chloorkop’  - zo noem ik hem sinds hij hoofddoekjes als kopvodden aanduidt; lik op stuk. Zo heeft de ambassadeur van Indonesië dezer dagen ongezouten zijn mening over de B.V. Wilders gegeven. En wat doet onze apostel van de vrijheid? Klagen bij de minister van buitenlandse zaken! ‘Meester, ze schelden me uit.’ Als je alleen voor jezelf de vrijheid van mening opeist, ben je heel ver af van waar het vrijdenken voor staat.