De Vrije Gedachte
De Vrije Gedachte
Atheïstisch-Humanistische Vereniging
Het is lastig met een agnost te discussiëren. Agnoostos is Grieks voor ‘niet wetend’. Een agnost lijkt het gelijk van een kritische houding aan zijn kant te hebben als-tie zegt: “Je kunt nooit zeker weten of er toch niet een god bestaat.’ Ja, ik kan ook niet bewijzen dat er op de zon geen mensen won...
03.03.10 10:19 PM - Opmerking(en)
Sinds 1856… Dit jaartal staat fier in het nieuwe logo boven onze vernieuwde website. Wat zegt het dat De Vrije Gedachte al zo oud is? Ook bierbrouwerijen doen net alsof ze al in de tijd van graven en hertogen hun drankjes produceerden. Is geschiedenis ooit een geldig argument? Je kunt ook zeggen dat...
28.02.10 07:24 PM - Opmerking(en)
Het Burgerinitiatief Voltooid Leven, dat met zijn pleidooi om voor mensen boven de 70 hulp bij levensbeëindiging brede steun krijgt, heeft ook de instemming van de oudste atheïstisch-humanistische vereniging van Nederland De Vrije Gedachte (sinds 1856). De Vrije Gedachte beschouwt een vrijmaking van...
17.02.10 07:40 PM - Opmerking(en)
Anton van Hooff: Biopaspoort is Duits persoonsbewijs Het gehate persoonsbewijs uit de Duitse bezetting is terug. Sinds oktober moet iedereen bij het aanvragen van een paspoort zijn vinderafdruk laten afnemen. Nee, dat gebeurt niet meer primitief met inkt zoals in 1941. In 2010 tast een discreet elek...
01.02.10 01:08 AM - Opmerking(en)
DialoogOndanks de voortschrijdende secularisering van de samenleving, of misschien wel juist daardoor, kunnen zaken die het godgeloof betreffen, of meer algemeen: spiritualiteit, op warme belangstelling rekenen.De confrontaties tussen gelovigen en niet-gelovigen zijn daarbij vaak fel maar uiterst no...
07.12.09 06:23 PM - Opmerking(en)
Eeuwig leven Als er eeuwig leven is, waar is dan die super korte periode van aards leven voor nodig? Het zou toch veel eenvoudiger zijn om maar meteen met dat eeuwige leven te beginnen. Dat bespaart ons mensen veel gehannes, dat uiteindelijk tot niets leidt. En nieuwe zielen komen volgens de godgelo...
17.10.09 06:04 PM - Opmerking(en)
Theïsme en humanisme Ik krijg wel eens de vraag voorgelegd : Kan theïsme en humanisme samengaan? Oftewel, kan een humanist ook godgelovig zijn? Om die vraag te kunnen beantwoorden moet eerst worden vastgesteld wat iemand tot een humanist en wat tot een godgelovige maakt. Een humanist is iemand die ...
13.09.09 06:26 PM - Opmerking(en)
Aan de, op ons Forum geopperde, hernieuwde grondslagendiscussie wil ik in dit stadium niet zo zeer een bijdrage leveren als wel het volgende in overweging geven. Wat willen wij, anders dan een wel of niet politiek actieve poot op afstand, nog meer aan ons beginselprogramma toevoegen? Daartoe moeten ...
05.08.09 06:29 PM - Opmerking(en)
Bij voortduring wordt ongeloof tegen geloof en atheïst tegen theïst geplaatst, als zijnde vanzelfsprekende antagonisten. Dat is evenwel een onjuiste voorstelling van zaken, waarbij gemakshalve over het hoofd wordt gezien dat het hier om vergelijkingen gaat tussen twee parallelle in plaats van contr...
13.07.09 06:30 PM - Opmerking(en)
De naam atheïst Het blijft tobben met onze betiteling. atheïst is een on-ding: je geeft aan dat iets niet bent. Het oud-Nederlands heeft het fraaie ongodist. godloochenaar is ook niet gek, maar ongelovige of niks is niet veel. Hadden we maar een positieve term. Helaas is naturist al bezet. Bij vrijd...
12.07.09 06:32 PM - Opmerking(en)

Tags