De Vrije Gedachte
De Vrije Gedachte
Atheïstisch-Humanistische Vereniging

Algemene Jaarvergadering van De Vrije Gedachte - 18 november 2023

28.09.23 10:22 PM Door De Vrije Gedachte
Zaterdag 18 november 2023

Inloop vanaf 13:30 uur
Aanvang: 14:00 uur
Borrel van 17:00 - 18:00 uur


Locatie:
Cursus- en vergadercentrum Domstad
Koningsbergerstraat 9

3531 AJ Utrecht


De locatie is ca. 10 minuten lopen van het CS Utrecht; als u de sneltram neemt stapt u uit op de halte Graadt van Roggeweg.
 
De Algemene Jaarvergadering is niet openbaar en is alleen toegankelijk voor leden van de vereniging en genodigden met goedkeuring van het bestuur. Wij vragen u zich per e-mail aan 
secretaris@devrijegedachte.nl aan te melden voor deze vergadering.


Agenda:
 1. Welkomstwoord door voorzitter Stanley Bakker
 2. Leo Polak nu. Over de sterke nadruk op risicobeheersing in het hedendaagse strafrecht, en hoe die zich verhoudt tot het denken van Polak.door dr. Johannes Bijlsma, bijzonder hoogleraar op de Leo-Polakleerstoel Filosofie van het Strafrecht (vanwege DVG en Leo Polak Stichting) en hoofddocent strafrecht aan de UU (meer informatoe over de spreker op  https://www.uu.nl/medewerkers/JBijlsma)
 3. In memoriam Paul Hopster
 4. Bestuurswisselingen
 5. Visie op De Vrije Gedachte 2.0 door Floris van den Berg
 6. Financieel jaarverslag door Fabian van Langevelde
 7. Vacant: penningmeester (vanaf volgende jaar) / webmaster / redactie nieuwsbrief
 8. Kascontrolecommissie 2022 + (nieuwe?) leden kascontrolecommissie 2023
 9. Bestuursvoorstel om het lidmaatschap steeds inclusief abonnement te laten zijn
 10. Afronding fusie met AV
 11. Anton van Hooff: Vrij denken onder Hitler. Het onovertroffen oorlogsdagboek (1940-1945) van Anna Haag (1888 - 1982).
 12. Rondvraag en sluiting

De jaarstukken en bijlagen zijn opvraagbaar bij onze secretaris via secretaris@devrijegedachte.nl


De Vrije Gedachte