De Vrije Gedachte
De Vrije Gedachte
Atheïstisch-Humanistische Vereniging

Ongeloofwaardige claims

14.06.11 05:59 AM Door De Vrije Gedachte

In zijn opstel over leesvoer voor ongelovigen in Vrij Nederland van 11 juni maakt Carel Peeters een merkwaardig verwijt aan Religie voor atheïsten, geschreven door Alain de Botton.

  Het ‘had een boek kunnen zijn waarin onder meer stond wat ongelovigen in de loop der eeuwen uit verschillende religies hebben overgenomen, omdat het goed en bruikbaar is gebleken. Een groot deel van de tien geboden bijvoorbeeld.’ Meent Peeters echt dat de mensheid er pas achter kwam dat moord niet zo’n goed idee toen Mozes met Jahweh’s stenen tafels de Sinaï kwam afzeilen? Eerder kan worden waargemaakt dat religie misdaden vergoelijkt en zelfs aanbeveelt als ze maar uit naam van Jahweh, God de Vader of Allah worden bedreven. Men denke maar aan heilige oorlogen, ketterverbrandingen, genocide in het Oude Testament en de moord op de abortusarts George Tiller op 31 mei 2009. Met instemming begroet Peeters daarentegen Matsiers Het evangelie volgens. Dat neemt onder de ‘seculier geworden vormen van christendom’ allerlei goeds op, zoals internationale gerechtshoven, de grondwet, Artsen zonder Grenzen, De Verklaring van de Rechten van de Mens. Toe maar. Historisch is het wel bevreemdend dat deze heilzame effecten pas na tweeduizend jaar christendom zijn opgetreden. Zullen we het er toch maar op houden dat ze het gevolg zijn van de secularisatie? Daardoor werden mensen niet langer verdoofd door wierook, maar gingen gewoon aan een betere wereld werken.