Skip to main content
De Vrije Gedachte
De Vrije Gedachte
Atheïstisch-Humanistische Vereniging

ANBI Informatie De Vrije Gedachte

Vrijdenkersvereniging De Vrije Gedachte (DVG)
RSIN-nummer: 816043218
KvK-nummer: 40531062
Rechtsvorm: vereniging met volledige rechtsbevoegdheid
SBI-code: 94919 – overige levensbeschouwelijke organisaties


Postadres:
De Vrije Gedachte
Antonius Matthaeuslaan 16
3515AS UTRECHT


Contactgegevens:
De Vrije Gedachte
Secretaris: Bart Collard
E-mail: secretaris@devrijegedachte.nl


Bestuur:
Het bestuur van De Vrije Gedachte is verantwoordelijk voor het algemene beleid van de vereniging en komt eens per maand bijeen om de voortgang in het werk van de vereniging te bespreken. Het bestuur van de vereniging De Vrije Gedachte bestaat thans uit:

  • Stanley Bakker – voorzitter
  • Bart Collard – secretaris
  • Fabian van Langevelde – penningmeester
  • Floris van den Berg - bestuurslid


Beloningsbeleid:

DVG draait op vrijwilligers die onbezoldigd hun werk verrichten.


Doelstellingen De Vrije Gedachte:

Vrijdenkersvereniging De Vrije Gedachte, opgericht in 1856, stelt zich het bevorderen van het atheïstisch humanisme ten doel. De vereniging draagt een ideëel karakter en heeft niet tot doel het maken van winst.