De Vrije Gedachte
De Vrije Gedachte
Atheïstisch-Humanistische Vereniging

Blog categorized as Zonder categorie

Religies en rituelen
Stanley Bakker heeft een kritische blik op religieuze rituelen.
Dag van de mensenrechten
Het Freedom of Thought Report 2021 gelanceerd door Humanists International Het rapport stelt vast dat humanisten in 144 landen over de hele wereld worden gediscrimineerd
How Dare You!
Greta is een boodschapper. Wat zij zegt – op niet mis te verstane en compromisloze wijze – weerspiegelt precies de wetenschappelijke consensus over de klimaatcrisis.
Het aanstootgevende kruis | Anton van Hooff
Ik ben een verzamelaar van kruisbeelden. Curieuze exemplaren fotografeer ik, zoals Jezus met piemel in een park te Kopenhagen en een Jezus die zelf zijn handen met spijkers en al heeft losgetrokken uit Würzburg.
Vrijdenker Mei 2021
Na het einde van de Tweede Wereldoorlog[1] herstelde de vrijdenkersbeweging zich snel. De afdeling Amsterdam startte in 1945 in oktober van dat jaar met de naam voor het landelijk ledenblad "De Vrijdenker"
Amerikaanse Freethought-serie | CFI
Vrijdenkers streden voor vrijheid van meningsuiting, vrouwenrechten, scheiding van kerk en staat, en vooral vrijheid. Introductie van een belangrijke nieuwe vierdelige documentaire over de geschiedenis van secularisme en censuur in Amerika.
Godslastering nog steeds strafbaar in Europa | Maarten Gorter
Veel westerse landen hebben pas de afgelopen jaren de straffen op godslastering afgeschaft: Engeland (2008), Nederland (2014) IJsland (2015), Noorwegen (2015), Malta (2016), Denemarken (2017), Ierland (2018), Canada (2018), Nieuw-Zeeland (2019) en Griekenland (2019).
In memoriam Jo Nabuurs
Op 31 oktober is op vierentachtigjarige leeftijd Jo Nabuurs overleden. Jo was een zeer gewaardeerd lid van De Vrije Gedachte, die ook regelmatig in De Vrijdenker schreef.
Waarom blijven vrouwen geloven?
‘Dus het Jodendom beschouwt menstruerende vrouwen als onrein?’ Dat had ik moeten zeggen toen de Joodse rondleider in de voormalige Nijmeegse synagoge verklaarde dat mannen wekelijks in de mikve een bad nemen, maar vrouwen slechts maandelijks. De herinnering aan dit geval van ‘esprit de l’escalier’ (...
Gelovigen zijn niet gek, maar atheïsme is redelijker | Leon Korteweg
Beste Rik Peels, Je stuk ' Waarom je niets opschiet met de vraag: Ben je gek als je in God gelooft?' is interessant en een repliek waard. Aangezien het stuk geadresseerd is aan een ‘jij’, ga ik ervan uit dat ik je mag tutoyeren. Voorts zal ik in mijn stuk rekening houden met het bestaan van één of m...
De Gelderse regionale welzijnsorganisatie Sterker had een medewerker die bekend maakte dat hij wegens zijn geloof voortaan vrouwen geen hand meer zou geven. Na rijp beraad besloot de leiding dit weigeren toe te staan. Men kan er eindeloos over discussiëren of ontslag of andere disciplinaire maatreg...
Is het strijken van een wattenstaafje aan de binnenkant van de wang geen aantasting van de lichamelijk integriteit? Het succes van deze methode om DNA te vergaren is gebleken in de zaak Nicky Verstappen, maar een verplichting zou wel eens in strijd kunnen zijn met artikel 11 van de Grondwet, dat de ...
In vervolg op zijn succesvolle lezing in mei j.l. over de scheiding tussen kerk en staat in de U.S.A. spreekt Maarten Gorter tijdens de Haagse Verlichtingsborrel op maandagavond 10 september 2018 in Café Van Beek over de scheiding tussen kerk en staat in de Frankrijk: de laïcité. Het laïcisme he...
Kamel Daoud, de Frans-Algerijnse auteur van Moussa of de dood van een Arabier en het recente Zabor, verklaarde naar aanleiding van de verstikkende stolp die de islam over de Arabische wereld zet: ‘Waar maar één boek is, is geen vrijheid. Waar er vele zijn is er vrijheid, onafhankelijkheid, overpei...
Als eerstejaarsstudent kreeg ik onverwacht bezoek van een geestelijke. Hij had van de overheid doorgekregen dat ik me in zijn parochie had gevestigd. Ik vond het toen (1962) al gortig dat het Rijk bijhield waar kerkleden zich ophielden. Nu meende ik dat de overheid die ‘verplichting’ allang had afge...

Tags