De Vrije Gedachte
De Vrije Gedachte
Atheïstisch-Humanistische Vereniging

Dag van de mensenrechten

10.12.21 02:06 PM Door De Vrije Gedachte

The Freedom of Thought Report 2021

Het Freedom of Thought Report 2021, dat is gelanceerd door Humanists International, nu in zijn tiende jaarlijkse editie, onderzoekt de juridische en mensenrechtensituatie voor humanisten, atheïsten en niet-religieuzen over de hele wereld.
Het rapport stelt vast dat humanisten in 144 landen over de hele wereld worden gediscrimineerd door een combinatie van het volgende:

  • Er is een staatsgodsdienst in 39 landen over de hele wereld;
  • De staatswetgeving is geheel of gedeeltelijk afgeleid van een religieuze wetgeving in 35 landen;
  • Regeringsfiguren of overheidsinstanties marginaliseren, treiteren of zaaien openlijk haat of geweld tegen niet-religieuzen in 12 landen;
  • Godslastering blijft een strafbaar feit in ten minste 83 landen over de hele wereld; onder deze kan de doodstraf worden toegepast in 6 landen;
  • Afvalligheid is een strafbaar feit in 17 landen, waar in 12 van hen de doodstraf op staat;
  • Discriminerende financiering van religie in 79 landen;
  • Het gebruik van religieuze rechtbanken voor familie- of morele zaken in 19 landen;
  • Het verbieden van niet-religieuzen om ten minste enkele kantoren in 26 landen te bekleden;
  • Het aanbieden van verplicht religieus onderwijs in door de staat gefinancierde scholen zonder seculier of humanistisch alternatief in 33 landen;
  • Het is moeilijk of illegaal om een ​​openlijk humanistische organisatie te leiden in 16 landen.

Elk jaar wordt een derde van alle landen over de hele wereld beoordeeld als onderdeel van een voortschrijdende cyclus van updates. De gedrukte editie van dit jaar onderzoekt 15 landen over de hele wereld die in 2021 zijn bijgewerkt, inclusief recente ontwikkelingen in Afghanistan, Ghana, Myanmar en Uruguay.
Het rapport van dit jaar heeft de introductie gezien van twee nieuwe randvoorwaarden, ontwikkeld als erkenning van terugkerende problemen die niet eerder in het rapport zijn opgenomen en die de ondermijning van humanistische waarden weerspiegelen. De nieuwe voorwaarden benadrukken dat:
De dominante invloed van religie in het openbare leven ondermijnt het recht op gelijkheid en/of non-discriminatie in 24 landen die in 2021 zijn onderzocht. Dergelijke invloed treft vaak vooral de rechten van vrouwen en LHBTI+-gemeenschappen.
Niet-gereguleerde bepalingen van gewetensbezwaar kunnen leiden tot weigering van rechtmatige dienstverlening aan vrouwen en LHBTI+-mensen in 4 landen die in 2021 worden herzien.

“Een fundamenteel punt om altijd te onthouden is dat vrijheid van godsdienst of overtuiging, als een mensenrecht, mensen beschermt, niet religies of overtuigingen als zodanig. […]
Humanists International en andere maatschappelijke organisaties spelen een onschatbare rol bij het documenteren van mensenrechtenschendingen en houden de machtigen ter verantwoording voor hun schendingen van de vrijheid van denken en de vrijheid van godsdienst of overtuiging. Ik verwelkom de publicatie van het Freedom of Thought Report 2021 van Humanists International, waarin de ervaringen zijn vastgelegd van niet alleen humanisten en niet-religieuzen over de hele wereld, maar ook van degenen die religieus dus dissidenten zijn. Het richten op individuen met haat, geweld en discriminatie op basis van hun religie of overtuigingsidentiteit is in strijd met de internationale mensenrechtenwetgeving en hoort in geen enkele samenleving thuis."

artikel van de website https://humanists.international/