De Vrije Gedachte
De Vrije Gedachte
Atheïstisch-Humanistische Vereniging

Laïcité, concept voor secularisme

05.09.18 06:38 AM Door De Vrije Gedachte
In vervolg op zijn succesvolle lezing in mei j.l. over de scheiding tussen kerk en staat in de U.S.A. spreekt Maarten Gorter tijdens de Haagse Verlichtingsborrel op maandagavond 10 september 2018 in Café Van Beek over de scheiding tussen kerk en staat in de Frankrijk: de laïcité. Het laïcisme heeft zijn wortels in de Franse Revolutie, het begin van de scheiding van kerk en staat. De Franse liberalen en socialisten hebben bij de invulling van de republiek in de loop van de 19e eeuw gekozen voor een seculiere invulling van de maatschappij. Op verschillende terreinen werd door de Franse politiek het secularisme doorgevoerd in de maatschappelijke instituties. Het Franse onderwijs is aan het einde van de 19e eeuw hervormd. Het openbaar onderwijs werd gratis en verplicht, het werd opengesteld voor meisjes, de religieuze neutraliteit werd gegarandeerd en kinderen kregen de republikeinse waarden aangeleerd. In de wisselende regeringssamenstellingen in het begin van de 20e eeuw is de seculiere, laïcistische, staatsinvulling verder vormgegeven. In zijn voordracht zal hij hierop nader ingaan. In Frankrijk mondde dit in de jaren vijftig uit in het opnemen van het laïcisme in de Franse grondwet. In het betoog zal hij verder ingaan op de scheiding van staat en kerk in het Nederlandse staatsbestel. Maarten Gorter (1994) heeft Asperger, een vorm van autisme voor ‘hogerfunctionerenden’. Zijn schoolloopbaan is hierdoor anders verlopen dan bij een ‘gemiddelde’ leerling. Hij is terecht gekomen op een soort school voor jongvolwassenen, die zich o.a. richt op jongeren met autisme, en daar is hij zich bezig gaan houden met geschiedenis. Van daaruit heeft hij een grote interesse ontwikkeld voor de geschiedenis van de VS, met als specialisatie de scheiding van kerk en staat. Als kind was hij al geïnteresseerd in politiek, geschiedenis en het vrijdenken. Op 10-jarige leeftijd noemde hij zichzelf al atheïst. Toen hij 12 was vond hij het jammer dat hij niet mocht stemmen voor de Tweede Kamerverkiezingen van 2006. Toen na deze verkiezingen er een kabinet kwam van CDA, ChristenUnie en PVDA, wist hij het zeker: het kan echt niet langer zo, Nederland moet gaan veranderen. Hij wilde zich op zoveel mogelijk manieren gaan inzetten voor het vrijdenken. Zo is hij uiteindelijk in 2016 lid geworden van Vrijdenkersvereniging De Vrije Gedachte. Sinds 2017 schrijft Maarten artikelen voor en is redactielid van De Vrijdenker, het maandblad van De Vrije Gedachte. Aansluitend aan de lezing is er gelegenheid tot vragen. Voor en na de spreker is er ruim gelegenheid voor onderling contact en om met elkaar van gedachten te wisselen. Klik hier voor meer informatie.  

De Vrije Gedachte