De Vrije Gedachte
De Vrije Gedachte
Atheïstisch-Humanistische Vereniging

Handdruk weigeren

29.10.18 06:51 PM Door De Vrije Gedachte
De Gelderse regionale welzijnsorganisatie Sterker had een medewerker die bekend maakte dat hij wegens zijn geloof voortaan vrouwen geen hand meer zou geven. Na rijp beraad besloot de leiding dit weigeren toe te staan. Men kan er eindeloos over discussiëren of ontslag of andere disciplinaire maatregelen in zo’n geval gepast zijn. Er is echter een andere weg om zo iemand op zijn plaats te zetten: het wangedrag spiegelen. Als alle mannen uit de werkomgeving voortaan weigeren hem een hand te geven, zal iemand uit een cultuur van uitbundig handdrukken onder mannen, beseffen dat hij zich buiten de samenleving plaats waarin hij nu heeft te leven. Ik geloof sterk in zo’n vreedzame confrontatie. Als ik weer eens in een discussiepanel zit samen met een hoofddoekdraagster, zal ik mijn (schaarse) haar ook bedekken. Zij krenkt mij door ervan uit te gaan dat ik op haar schedeldos geil, wel dan toon ik dat ik ‘respect' heb voor haar onbeheersbare hormonen.

De Vrije Gedachte