De Vrije Gedachte
De Vrije Gedachte
Atheïstisch-Humanistische Vereniging

Blog categorized as Artikel Vrijdenker

Woke in de collegezaal | Floris van den Berg 
Het probleem met de woke ideologie is hoe er wordt omgegaan met de antwoorden. Je kunt uitleggen hoe dingen in elkaar steken, er wordt dikwijls geen genoegen genomen met het antwoord. Wokisme lijkt alleen geïnteresseerd in de oplossing van gelijkheidsuitkomsten.
Vrijdenker maart 2022
Medewerking van René van Elst, Harry Ansems, Eelko de Vos, Anton van Hooff, Floris van den Berg, Jan Willem Nienhuys, Karel D 'huidevetter, Enno Nuy, Kenneth van Oost, Gerhard Elferink, Maarten Gorter.
Smeekbede tot onze overheersers | Eelko de Vos
Veel te laat zijn we gaan nadenken over onze impact op de natuur, waar wij mensen toch echt deel van uitmaken. We hebben de natuur nodig om te overleven omdat we biologische entiteiten zijn.
Een besnijdende arts! | door Anton van Hooff
Eigen religieuze overtuiging op de kinderen overdragen is al bedenkelijk, maar kinderen lichamelijk markeren als behorend tot de eigen godsdienst is zonder twijfel misbruik maken van de onmondigheid van de mensen die aan de zorg van ouders zijn toevertrouwd.
De Vrijdenker februari 2022
Een speciale groet doet de redactie toekomen aan degenen die dit blad lezen en van het Atheïstisch Verbond zijn overgegaan naar De Vrije Gedachte: wij hopen dat u zich in onze club thuis zult voelen en ons blad met genoegen zult lezen.
Dunning-Kruger, de verborgen vijand van vrijdenken | Eelko de Vos
Vertrouwen betekent dat je de ander de ruimte, de middelen en de leiding geeft op een gebied waar jij geen expert in bent. Mocht je zaken zien die je niet aanstaan dan kan je altijd de expert daarop aanspreken en ondervragen.
De Vrijdenker dec. 2021 - jan. 2022
Dit nummer lijkt een pleidooi voor de twijfel: niet alleen een essentiële eigenschap voor filosofen of wetenschappers maar ook voor vrijdenkers. René van Elst publiceert zijn eerste deel over de twijfel in al zijn facetten.
Vrijdenkerstentoonstelling gekaapt door identiteitspolitiek activisten | Maarten Gorter
Het werd al snel duidelijk dat volgens de tentoonstelling het begrip vrijdenken erg ruim opgevat dient te worden. Iedereen die ‘’tegen de stroom in gaat’’ is een vrijdenker ongeacht of wat gedacht en beweerd wordt rationeel, wetenschappelijk of empirisch toetsbaar is.
Vrijdenker november 2021
Auteur Harry Ansems bekritiseert de opstelling van de paus die het klimaatprobleem denkt op te lossen door ons te verdiepen “in ons spirituele innerlijk”. Het gevoel als leidraad van ons handelen. Het is beter onze gevoelens en intuïtie te benaderen met een gezond wantrouwen.
Genetisch modificatie van mensen? Ja graag! | Sicco Polders
Embryo’s genetisch modificeren ter voorkoming van ernstige erfelijke ziektes komt met belangrijke restricties en vragen. De inzet van de techniek moet proportioneel zijn, de baten moeten hoger zijn dan de lasten, en veiligheid voor alles.
Vrijdenker oktober 2021
Politici in Den Haag hebben geen enkele visie momenteel en sommigen zijn daar trots op. Er ontstaat een schisma tussen burgers die zich niet serieus genomen voelen, gediscrimineerd voelen, en degenen die de progressieve denkbeelden over gender, slavernij en diversiteit verwerpen.
Laat de jongens zelf beslissen! | Rik Vannieuwenhuyse
Elke besnijdenis zonder medische indicatie op kinderen is in strijd met art. 12 van het Verdrag inzake de Rechten van het Kind. Artikel 24 stipuleert in punt 3 dat kinderen moeten worden beschermd "tegen traditionele praktijken die schadelijk kunnen zijn voor hun gezondheid".
Vrijdenker september 2021
De kinderen die nu ter wereld komen zullen binnen een aantal decennia op een haast onleefbare planeet komen te leven, indien er nu niets verandert. En zelfs dat is waarschijnlijk al te laat.
Dubbelblind | Stanley Bakker
Sinds Corona heeft de ‘alternatieve mens’ ineens een enorme behoefte gekregen aan ‘wetenschappelijk onderzoek’ en ‘kritisch denken’! Waar komt die plotselinge ommekeer vandaan? Vóór Corona waren deze begrippen namelijk een vloek in het alternatieve circuit.
Vrijdenker juli/augustus 2021
Eindelijk echte versoepelingen. Het is fijn dat we nagenoeg af zijn van die vermaledijde mondkapjes en dat we meer bewegingsvrijheid krijgen. Driewerf hoera voor de vaccinontwikkelaars.

Tags