De Vrije Gedachte
De Vrije Gedachte
Atheïstisch-Humanistische Vereniging

De Vrijdenker februari 2022

30.01.22 03:38 PM Door De Vrije Gedachte

Sicco Polders heeft, zoals wij eerder hebben aangekondigd, zijn functie van hoofdredacteur per de jaarwisseling om persoonlijke redenen ter beschikking gesteld. Namens de redacteuren spreek ik hier graag dank en waardering uit voor zijn werk en de samenwerking met hem gedurende de afgelopen twee jaar en de voorafgaande anderhalf jaar waarin hij redacteur was.

Zoals trouwe lezers weten, ben ik in de periode 2014-2018 vier jaar lang hoofdredacteur geweest (in combinatie met de functies van eindredacteur en opmaker); ik heb toen besloten mijn werklast te beperken tot het eindredacteurschap. Nu heb ik daarnaast, met instemming van de andere redacteuren, de hoofdredacteursfunctie weer op me genomen, maar dan tijdelijk, tot wij vervanging hebben gevonden.

Dit betekent dat u op deze plaats geen voorwoord van de hoofdredacteur meer zult aantreffen, tenzij er een bijzondere aanleiding voor is, zoals nu; ook Sicco’s column Terzijde zullen we moeten missen.

Dank en waardering van de redactie gaan ook uit naar Thomas Spickmann. Hij maakte sinds mei 2014 deel uit van de redactie. In maart vorig jaar is hij helaas getroffen door een hersenbloeding en daardoor ge- handicapt geraakt. Tot onze spijt heeft hij zich genoodzaakt gezien zijn functie daarom neer te leggen. Wij wensen hem het allerbeste.

Intussen hebben wij tot ons genoegen twee nieuwe redacteuren kunnen verwelkomen, namelijk Herman Reimes en Eelko de Vos. Zij stellen zich op pag. 17 van dit blad aan u voor.

Een speciale groet doet de redactie toekomen aan degenen die dit blad lezen en van het Atheïstisch Verbond zijn overgegaan naar De Vrije Gedachte: wij hopen dat u zich in onze club thuis zult voelen en ons blad met genoegen zult lezen. De Vrijdenker wordt gevuld door vrijwilligers die inspiratie voelen om hun gedachten te publiceren. Dus hebt u leuke, mooie, diepe, en bovenal vrije gedachten, stuur ze dan als artikel aan het redactie-adres. (Let wel op de aanwijzingen voor auteurs achterin dit blad.)

Zullen in 2022 rede en wetenschap overwinningen boeken op wanen en dogma’s? Zal de coronaproblematiek op de achtergrond raken? En hoe zal het gaan met de wereldvrede? Wij weten het niet en koffiedik is geen betrouwbare bron van informatie. Hoe dan ook, wij wensen onze lezers het allerbeste voor het nieuwe jaar.

René van Elst

hoofdredacteur (a.i.) en eindredacteur 

De Vrije Gedachte