De Vrije Gedachte
De Vrije Gedachte
Atheïstisch-Humanistische Vereniging

De Vrijdenker dec. 2021 - jan. 2022

08.12.21 11:59 AM Door De Vrije Gedachte

Charles Darwin stelde dat “onwetendheid vaker tot zelfvertrouwen leidt dan kennis”. Nog steeds actueel gezien de huidige debatten over corona waar verschillende kampen vol zelfvertrouwen elkaar overschreeuwen, in de overtuiging over de juiste kennis te beschikken. Eelko de Vos beschrijft in zijn eerste artikel voor De Vrijdenker het hieraan gerelateerde Dunning-Kruger effect. Incompetente mensen zijn te incompetent om hun eigen incompetentie in te zien. Dit alles lijkt een pleidooi voor de twijfel: niet alleen een essentiële eigenschap voor filosofen of wetenschappers maar ook voor vrijdenkers. René van Elst publiceert zijn eerste deel over de twijfel in al zijn facetten.

Verder in dit decembernummer een artikel van Maarten Gorter over de toename van boa’s als nieuwe gezagshandhavers terwijl het niet meer zijn dan quasi- ambtenaren misbruikt door de overheid. Roel van Duijn ontwart de kluwen aan Russisch geïnspireerde complottheorieën, Herman Reimes deelt het vrijdenken in in drie categorieën en er is vanzelfsprekend in dit nummer aandacht voor de kerstmythe. Een mythe die de komende maand weer velen in de ban zal houden en met veel poeha en vol zelfvertrouwen de publieke ruimte zal opeisen. Een manifestatie van het Dunning-Kruger effect waarbij we een conclusie van deze twee heren die vaak niet ter sprake komt, niet moeten vergeten: incompetente mensen die voorheen overtuigd waren van hun eigen competentie kunnen na degelijk onderwijs en training inzien dat ze incompetent waren. Dat is hoopvol in de huidige tijden.

Ik wens u veel leesplezier. Het zal mijn laatste voorwoord zijn want per 1 januari 2022 stap ik uit de redactie. Ik wens u en alle redactieleden het allerbeste en wil u allen bedanken. U voor uw aandacht en tijd, de redactieleden voor de uitermate fijne samenwerking en voor alle kennis die ik heb kunnen verwerven de afgelopen twee jaar. Dank.

Sicco Polders - hoofdredacteur