De Vrije Gedachte
De Vrije Gedachte
Atheïstisch-Humanistische Vereniging

Blog tagged as atheïsme

Vrijdenkersdag 2023

De Vrijdenkersdag wordt jaarlijks georganiseerd door de atheïstisch-humanistische vrijdenkersvereniging De Vrije Gedachte. Vrijdenken is het toepassen van kritische rationaliteit op alles waar de vrijdenker haar of zijn blik maar op richt. Religie blijft een fascinerend onderwerp voor de vrijdenker....

Woke in de collegezaal | Floris van den Berg 
Het probleem met de woke ideologie is hoe er wordt omgegaan met de antwoorden. Je kunt uitleggen hoe dingen in elkaar steken, er wordt dikwijls geen genoegen genomen met het antwoord. Wokisme lijkt alleen geïnteresseerd in de oplossing van gelijkheidsuitkomsten.
Polderen in humanismeland Nederland. Vrolijke memoires van homohumanist Rob Tielman | Floris van den Berg 
Niet alle humanisten zijn homoseksueel, maar doordat humanisten het recht op zelfbeschikking centraal hebben staan, zijn humanisten per definitie voor de emancipatie van homoseksuelen.
Gelovigen zijn niet gek, maar atheïsme is redelijker | Leon Korteweg
Beste Rik Peels, Je stuk ' Waarom je niets opschiet met de vraag: Ben je gek als je in God gelooft?' is interessant en een repliek waard. Aangezien het stuk geadresseerd is aan een ‘jij’, ga ik ervan uit dat ik je mag tutoyeren. Voorts zal ik in mijn stuk rekening houden met het bestaan van één of m...
Tijdens de Haagse Verlichtingsborrel op maandagavond 10 juli 2017 spreekt Dirk van der Blom over Een religieus neutrale staat. Dirk van der Blom (1952) ging rechten studeren na een lange carrière bij de Koninklijke Marechaussee, de Binnen- en Buitenlandse Inlichtingendienst en de Nationale Po...
Zal ik toch maar weer stemmen op de PvdA, de partij waarvan ik bijna 50 jaar lid was tot ze mijn vertrouwen verspeelde met het afzweren van de welzijnsstaat (ten onrechte 'verzorgingsstaat' genoemd) en koos voor de JSF? De partij heeft tot mijn voldoening dit keer op de kandidatenlijst alleen seculi...
National geographic komt met een artikel over de toename van het atheïsme over de hele wereld. Een steeds groter percentage mensen is niet meer gelovig. In het artikel wordt gesuggereerd dat dit komt door de modernisering. Ook hoor je wel dat het komt door de toename van de welvaart. Volgens mij klo...
Vele bewegingen hebben hun eigen symbool. Als je ze ziet, weet je vaak meteen waar een bericht, een demonstratie, een partij, een vereniging, een conferentie etc. over gaat. Zo'n symbool maakt de beweging visueel herkenbaar en daardoor extra effectief. Het symbool van de vrijdenkersbeweging is sinds...
Een vraag die altijd rijst in een geloofsdiscussie is waarom mensen (en andere wezens) lijden. Niet alleen door natuurgeweld, maar ook wat we elkaar aandoen. Als we veronderstellen dat er een almachtige, alwetende en algoede god de mensen heeft geschapen, dan zou hij menselijk lijden willen, kunnen ...
Auteur Sam Harris, een van de exponenten van het Nieuwe Atheïsme, pleit in zijn nieuwste boek 'Waking up' voor spiritualiteit. Zelf-transcendentie en meditatie vormen de basis van Harris' spiritualiteit.
Voor diegenen die woensdagavond niet in Felix Merites aanwezig waren voor het Nationaal Religiedebat biedt de Evangelische Omroep uitkomst. Op haar website is het debat nog eens na te zien. Het Reformatorisch Dagblad besteedt er ook aandacht aan en geeft middels een Liveblog een uit...
Op 16 januari is aan de Vrije Universiteit te Amsterdam een debatavond gehouden onder de titel 'Voorbij de verwaarlozing'.  Vier panelleden (drie gelovigen en één atheïst) discussieerden over drie stellingen: Religie is natuurlijk, gezond en nuttig; atheïsten schetsen een god waar nie...
Onlangs heeft een Afghaan in Groot-Brittannië asiel gekregen omdat hij als ongelovige geen leven in zijn geboorteland zou hebben. Dat was een baanbrekende beslissing. Niet alleen het belijden van een bedreigde religie werd dus erkend als asielgrond, maar ook het godvrij zijn. Voor zover bekend heeft...
De seculier humanistische denktank Center for Inquiry organiseert in samenwerking met vrijdenkersvereniging De Vrije Gedachte de cursus: Introductie filosofie van humanisme: van atheïsme tot ecohumanisme. Datum: 12 en 19 december 2013 Locatie: Kromme Nieuwegracht 29 (Universiteit voor Humanistie...
Columniste Nelleke Noordervliet heeft in TROUW een artikel geschreven getiteld 'Ieder geloof of ideaal kan sektarisch worden.' Ze erkent dat religie voor velen het leven zin geeft en verrijkt. Ze reageert op een artikel van theoloog Stefan Paas en filosoof Rik Peels in dezelfde krant...

Tags