De Vrije Gedachte
De Vrije Gedachte
Atheïstisch-Humanistische Vereniging

Een religieus neutrale staat

06.07.17 12:21 AM Door De Vrije Gedachte
Tijdens de Haagse Verlichtingsborrel op maandagavond 10 juli 2017 spreekt Dirk van der Blom over Een religieus neutrale staat. Dirk van der Blom (1952) ging rechten studeren na een lange carrière bij de Koninklijke Marechaussee, de Binnen- en Buitenlandse Inlichtingendienst en de Nationale Politie. Hij was onder meer betrokken bij onderzoek naar de moorden op Pim Fortuyn en Theo van Gogh. In 2016 promoveerde hij op het proefschrift ‘ De verhouding van staat en religie in een veranderde Nederlandse samenleving‘. Uit eigen ervaring weet Van der Blom dat de vrijheid van meningsuiting de laatste jaren enorm onder druk is komen te staan. Gaandeweg is een brede maatschappelijke herwaardering waarneembaar van belangrijke democratische basis grondbeginselen als de vrijheid van expressie en het recht om religieuze denkbeelden te bekritiseren. Want hoewel volstrekt legitiem wordt in toenemende mate onder het ideaal van het multiculturalistische gedachtegoed kritiek op religie door politiek, overheden en bestuurders als nodeloze provocatie gekwalificeerd. Daarmee zet de politiek de bijl aan de wortel van de grondwettelijke vrijheid van expressie, de meningsuiting en daarmee aan de democratie. Het kunnen en leren omgaan met kritiek behoort ten zeerste bij de liberaal democratische staatsvorm en de daaraan verbonden vrijheid van meningsuiting. De stelling van Dirk van der Blom is dat een liberale democratie en de vrijheid van meningsuiting het beste worden beschermd door een ‘religieus neutrale staat’. Klik hier voor meer informatie.

De Vrije Gedachte