De Vrije Gedachte
De Vrije Gedachte
Atheïstisch-Humanistische Vereniging
Niet alle humanisten zijn homoseksueel, maar doordat humanisten het recht op zelfbeschikking centraal hebben staan, zijn humanisten per definitie voor de emancipatie vanhomoseksuelen.
08.08.20 02:12 PM - Opmerking(en)
Beste Rik Peels, Je stuk ' Waarom je niets opschiet met de vraag: Ben je gek als je in God gelooft?' is interessant en een repliek waard. Aangezien het stuk geadresseerd is aan een ‘jij’, ga ik ervan uit dat ik je mag tutoyeren. Voorts zal ik in mijn stuk rekening houden met het bestaan van één of m...
25.12.18 09:58 PM - Opmerking(en)
Tijdens de Haagse Verlichtingsborrel op maandagavond 10 juli 2017 spreekt Dirk van der Blom over Een religieus neutrale staat. Dirk van der Blom (1952) ging rechten studeren na een lange carrière bij de Koninklijke Marechaussee, de Binnen- en Buitenlandse Inlichtingendienst en de Nationale Po...
06.07.17 12:21 AM - Opmerking(en)
Op 29 januari vindt in Felix Merites te Amsterdam het Nationaal Religiedebat plaats. In de ring staan filosoof Rik Peels en theoloog Stefan Paas tegenover universitair hoogleraar Herman Phlilpse en wetenschapsfilosoof Maarten Boudry. De vraagstelling luidt: Is godsgeloof redelijk? En: is m...
09.01.14 10:55 PM - Opmerking(en)
Degene die een fatwa uitvaardigt kan zelf ook in de problemen komen, zo schrijft Eildert Mulder in TROUW. Een geestelijke kan volgens zijn eigen interpretatie van de Sharia aan zijn volgelingen 'uitleggen' wat ze van een actuele van moeten vinden of hoe ze moeten leven. Aangezie...
19.06.13 06:36 PM - Opmerking(en)
Datum: donderdagavond 20 juni Locatie: UvH, Kromme Nieuwegracht 29, Utrecht Aanvang: 20.00 uur (inloop 19.30 uur). Einde 22.00 uur. Toegang: gratis. Aanmelden: hoeft niet. In navolging van het afgelopen jaar organiseert De Vrije Gedachte weer een debatavond aan de Universiteit voor Humanistiek....
07.06.13 11:03 PM - Opmerking(en)
De leraar maatschappijleer, Anand Soekhoe, die vorig jaar twitterde dat de islam geen geloof is 'maar een barbaarse achterlijkheid', is terecht geschorst. Dat oordeelt het College voor de Rechten van de Mens. Van discriminatie zou geen sprake zijn. Bij het oordeel speelt de identiteit van de s...
05.02.13 07:30 PM - Opmerking(en)
Stuitte de VVD in de vorige kabinetsperiode nog op de onwil van gedoogpartner SGP, de nieuwe politieke verhoudingen leggen de partij geen strobreed in de weg, aldus Robin de Wever in TROUW. De VVD en de PvdA, zo werd dinsdag bekend, staan op het punt om het blasfemieverbod uit de wetboeken te schrap...
29.11.12 09:26 PM - Opmerking(en)
De internationale atheïstische denktank Centre for Inquiry (CFI) is tegen internationale wetgeving die godslastering strafbaar stelt. Kerkgenootschappen, religieuze groeperingen en een toenemend aantal regeringsleiders maken zich bij de Verenigde Naties sterk voor invoering van wetgev...
20.09.12 05:49 PM - Opmerking(en)
Gaat het Franse weekblad Charlie Hebdo te ver in het plaatsen van spotprenten op de profeet Mohammed? Brengt het blad hierdoor (Franse) burgers in gevaar?  Hoe ver mag mag je gaan in het bekritiseren of bespotten van godsdiensten? Lees op TROUW.nl over de verdediging van de vrijheid v...
20.09.12 05:21 PM - Opmerking(en)

Tags