De Vrije Gedachte
De Vrije Gedachte
Atheïstisch-Humanistische Vereniging

Schorsing docent na anti-islamtweet is terecht

05.02.13 07:30 PM Door De Vrije Gedachte
De leraar maatschappijleer, Anand Soekhoe, die vorig jaar twitterde dat de islam geen geloof is 'maar een barbaarse achterlijkheid', is terecht geschorst. Dat oordeelt het College voor de Rechten van de Mens. Van discriminatie zou geen sprake zijn. Bij het oordeel speelt de identiteit van de school, het rooms-katholieke Fioretticollege in Lisse, een belangrijke rol. Bijzondere scholen mogen van hun docenten vragen dat ze handelen volgens de grondslag. Soekhoes tweets toonden volgens het College niet het respect dat de school wil uitstralen.

De Vrije Gedachte