In debat met studenten humanistiek

07.06.13 11:03 PM Door De Vrije Gedachte
Datum: donderdagavond 20 juni Locatie: UvH, Kromme Nieuwegracht 29, Utrecht Aanvang: 20.00 uur (inloop 19.30 uur). Einde 22.00 uur. Toegang: gratis. Aanmelden: hoeft niet. In navolging van het afgelopen jaar organiseert De Vrije Gedachte weer een debatavond aan de Universiteit voor Humanistiek. Vrijdenkers en studenten van de Universiteit voor Humanistiek zullen de degens kruisen over het onderwerp: "Respect(loos) voor religie"? Moet religie respectvol behandeld worden of niet? De verschillen daarvoor lopen in hoge mate uiteen. Vrijdenkers en atheïsten van De Vrije Gedachte menen dat religie, net als andere ideologieën, te allen tijde bekritiseerd dienen te worden, zowel epistemologisch (is het waar?), als moreel (is het goed?). De Universiteit voor Humanistiek lijkt terughoudender met kritiek naar religie en benadrukt juist de positieve kanten van religie. Moeten de wegen van atheïstische humanisten en humanistici zich scheiden, of kan er een constructieve dialoog ontstaan? Namens De Vrije Gedachte zullen classicus Anton van Hooff en filosoof Floris van den Berg in discussie treden met studenten van de UvH. Maartje Klomp is de initiator van deze debatavond. Zij is student aan de Universiteit voor Humanistiek en bestuurslid van De Vrije Gedachte. Na afloop borrel, om stoom af te blazen en na te praten. Iedereen is van harte welkom! Discussieer mee.