De Vrije Gedachte
De Vrije Gedachte
Atheïstisch-Humanistische Vereniging

De Vrije Gedachte

De Vrije Gedachte

Blog by De Vrije Gedachte

Vrijdenkersdag 2023

De Vrijdenkersdag wordt jaarlijks georganiseerd door de atheïstisch-humanistische vrijdenkersvereniging De Vrije Gedachte. Vrijdenken is het toepassen van kritische rationaliteit op alles waar de vrijdenker haar of zijn blik maar op richt. Religie blijft een fascinerend onderwerp voor de vrijdenker....

Podcast met Coen de Jong over Wokeland
Bart Collard en Floris van den Berg gaan namens De Vrije Gedachte in gesprek met Coen de Jong, aan de hand van zijn meest recente boek Wokeland.
Podcast over Het Spook van Woke 
Bart Collard en Floris van den Berg gaan namens De Vrije Gedachte in gesprek over het meest recente boek van Van den Berg, Het Spook van Woke.
Podcast met Stanley Bakker over vrijdenken
Bart Collard en Floris van den Berg gaan namens De Vrije Gedachte in gesprek met Stanley Bakker, de voorzitter van die vereniging, over vrijdenken.
Podcast met Stanley Bakker over kwakzalverij
Bart Collard en Floris van den Berg gaan namens De Vrije Gedachte in gesprek met Stanley Bakker, de voorzitter van die vereniging, over kwakzalverij.
Marias onbesmette hart klopt voor Oekraïne | door Anton van Hooff

Precies een maand na het begin van de Poetinoorlog, op 25 maart 2022, wijdde paus Franciscus de Russische en Oekraïense naties toe aan het Onbevlekt Hart van Maria. Aan wat? Aan het hart van Jezus’ moeder, die alleen volgens de roomse kerk vrij van erfzonde is gebleven (zodat ze er haar kind niet me...

Godslastering nog steeds strafbaar in Europa | Maarten Gorter
Veel westerse landen hebben pas de afgelopen jaren de straffen op godslastering afgeschaft: Engeland (2008), Nederland (2014) IJsland (2015), Noorwegen (2015), Malta (2016), Denemarken (2017), Ierland (2018), Canada (2018), Nieuw-Zeeland (2019) en Griekenland (2019).
In memoriam Jo Nabuurs
Op 31 oktober is op vierentachtigjarige leeftijd Jo Nabuurs overleden. Jo was een zeer gewaardeerd lid van De Vrije Gedachte, die ook regelmatig in De Vrijdenker schreef.
Naakt als de goden | Anton van Hooff
De oude Grieken beschouwden naaktsport als cultureel erfgoed; daarin hadden ze naar eigen overtuiging de primeur. Soms werd hun voorbeeld gevolgd, zoals volgens Herodotos door de Perzen, maar ook stuitte het gebruik op felle afwijzing.
Waarom blijven vrouwen geloven?
‘Dus het Jodendom beschouwt menstruerende vrouwen als onrein?’ Dat had ik moeten zeggen toen de Joodse rondleider in de voormalige Nijmeegse synagoge verklaarde dat mannen wekelijks in de mikve een bad nemen, maar vrouwen slechts maandelijks. De herinnering aan dit geval van ‘esprit de l’escalier’ (...
Gelovigen zijn niet gek, maar atheïsme is redelijker | Leon Korteweg
Beste Rik Peels, Je stuk ' Waarom je niets opschiet met de vraag: Ben je gek als je in God gelooft?' is interessant en een repliek waard. Aangezien het stuk geadresseerd is aan een ‘jij’, ga ik ervan uit dat ik je mag tutoyeren. Voorts zal ik in mijn stuk rekening houden met het bestaan van één of m...
De Gelderse regionale welzijnsorganisatie Sterker had een medewerker die bekend maakte dat hij wegens zijn geloof voortaan vrouwen geen hand meer zou geven. Na rijp beraad besloot de leiding dit weigeren toe te staan. Men kan er eindeloos over discussiëren of ontslag of andere disciplinaire maatreg...

Bestel hier uw toegangskaart

"De wereld wordt geregeerd door dwazen, en de dwazen worden geregeerd door angst."

Anton Constandse Lezing 2018

De atheïstisch-humanistische vrijdenkersvereniging De Vrije Gedachte, bestaand sinds 1856, organiseert jaarlijks een lezing ter nagedachtenis van Anton ...

Is het strijken van een wattenstaafje aan de binnenkant van de wang geen aantasting van de lichamelijk integriteit? Het succes van deze methode om DNA te vergaren is gebleken in de zaak Nicky Verstappen, maar een verplichting zou wel eens in strijd kunnen zijn met artikel 11 van de Grondwet, dat de ...
In vervolg op zijn succesvolle lezing in mei j.l. over de scheiding tussen kerk en staat in de U.S.A. spreekt Maarten Gorter tijdens de Haagse Verlichtingsborrel op maandagavond 10 september 2018 in Café Van Beek over de scheiding tussen kerk en staat in de Frankrijk: de laïcité. Het laïcisme he...

Tags