De Vrije Gedachte
De Vrije Gedachte
Atheïstisch-Humanistische Vereniging
Iemand wees op de grote overeenkomst tussen het gedrag van godgelovigen en de aanhangers van complottheorieën en van pseudowetenschap. Met geen enkel rationeel argument zijn ze van hun absurde ideeën af te brengen. Er wordt me immers wat af geloofd buiten de kerken. Voorbeelden te over.
31.08.20 08:48 PM - Opmerking(en)
Niet alle humanisten zijn homoseksueel, maar doordat humanisten het recht op zelfbeschikking centraal hebben staan, zijn humanisten per definitie voor de emancipatie van homoseksuelen.
08.08.20 02:12 PM - Opmerking(en)
Wij vrijdenkers keren ons tegen religie dan ook tegen paternalisme als wij ons tegen paternalisme keren dan keren wij ons tegen racisme.
30.06.20 08:46 PM - Opmerking(en)
De oude Grieken beschouwden naaktsport als cultureel erfgoed; daarin hadden ze naar eigen overtuiging de primeur. Soms werd hun voorbeeld gevolgd, zoals volgens Herodotos door de Perzen, maar ook stuitte het gebruik op felle afwijzing.
22.06.20 04:10 PM - Opmerking(en)
‘Dus het Jodendom beschouwt menstruerende vrouwen als onrein?’ Dat had ik moeten zeggen toen de Joodse rondleider in de voormalige Nijmeegse synagoge verklaarde dat mannen wekelijks in de mikve een bad nemen, maar vrouwen slechts maandelijks. De herinnering aan dit geval van ‘esprit de l’escalier’ (...
03.01.19 03:14 AM - Opmerking(en)
Beste Rik Peels, Je stuk ' Waarom je niets opschiet met de vraag: Ben je gek als je in God gelooft?' is interessant en een repliek waard. Aangezien het stuk geadresseerd is aan een ‘jij’, ga ik ervan uit dat ik je mag tutoyeren. Voorts zal ik in mijn stuk rekening houden met het bestaan van één of m...
25.12.18 09:58 PM - Opmerking(en)
De Gelderse regionale welzijnsorganisatie Sterker had een medewerker die bekend maakte dat hij wegens zijn geloof voortaan vrouwen geen hand meer zou geven. Na rijp beraad besloot de leiding dit weigeren toe te staan. Men kan er eindeloos over discussiëren of ontslag of andere disciplinaire maatreg...
29.10.18 06:51 PM - Opmerking(en)

Bestel hier uw toegangskaart

"De wereld wordt geregeerd door dwazen, en de dwazen worden geregeerd door angst."

Anton Constandse Lezing 2018

De atheïstisch-humanistische vrijdenkersvereniging De Vrije Gedachte, bestaand sinds 1856, organiseert jaarlijks een lezing ter nagedachtenis van Anton ...

27.10.18 02:09 AM - Opmerking(en)
Is het strijken van een wattenstaafje aan de binnenkant van de wang geen aantasting van de lichamelijk integriteit? Het succes van deze methode om DNA te vergaren is gebleken in de zaak Nicky Verstappen, maar een verplichting zou wel eens in strijd kunnen zijn met artikel 11 van de Grondwet, dat de ...
06.09.18 05:03 PM - Opmerking(en)
In vervolg op zijn succesvolle lezing in mei j.l. over de scheiding tussen kerk en staat in de U.S.A. spreekt Maarten Gorter tijdens de Haagse Verlichtingsborrel op maandagavond 10 september 2018 in Café Van Beek over de scheiding tussen kerk en staat in de Frankrijk: de laïcité. Het laïcisme he...
05.09.18 06:38 AM - Opmerking(en)

Tags