De Vrije Gedachte
De Vrije Gedachte
Atheïstisch-Humanistische Vereniging
De Vrijdenker dec. 2021 - jan. 2022
Dit nummer lijkt een pleidooi voor de twijfel: niet alleen een essentiële eigenschap voor filosofen of wetenschappers maar ook voor vrijdenkers. René van Elst publiceert zijn eerste deel over de twijfel in al zijn facetten.
How Dare You!
Greta is een boodschapper. Wat zij zegt – op niet mis te verstane en compromisloze wijze – weerspiegelt precies de wetenschappelijke consensus over de klimaatcrisis.
Vrijdenkerstentoonstelling gekaapt door identiteitspolitiek activisten | Maarten Gorter
Het werd al snel duidelijk dat volgens de tentoonstelling het begrip vrijdenken erg ruim opgevat dient te worden. Iedereen die ‘’tegen de stroom in gaat’’ is een vrijdenker ongeacht of wat gedacht en beweerd wordt rationeel, wetenschappelijk of empirisch toetsbaar is.
Vrijdenker november 2021
Auteur Harry Ansems bekritiseert de opstelling van de paus die het klimaatprobleem denkt op te lossen door ons te verdiepen “in ons spirituele innerlijk”. Het gevoel als leidraad van ons handelen. Het is beter onze gevoelens en intuïtie te benaderen met een gezond wantrouwen.
Genetisch modificatie van mensen? Ja graag! | Sicco Polders
Embryo’s genetisch modificeren ter voorkoming van ernstige erfelijke ziektes komt met belangrijke restricties en vragen. De inzet van de techniek moet proportioneel zijn, de baten moeten hoger zijn dan de lasten, en veiligheid voor alles.
Vrijdenker oktober 2021
Politici in Den Haag hebben geen enkele visie momenteel en sommigen zijn daar trots op. Er ontstaat een schisma tussen burgers die zich niet serieus genomen voelen, gediscrimineerd voelen, en degenen die de progressieve denkbeelden over gender, slavernij en diversiteit verwerpen.
Het aanstootgevende kruis | Anton van Hooff
Ik ben een verzamelaar van kruisbeelden. Curieuze exemplaren fotografeer ik, zoals Jezus met piemel in een park te Kopenhagen en een Jezus die zelf zijn handen met spijkers en al heeft losgetrokken uit Würzburg.
Laat de jongens zelf beslissen! | Rik Vannieuwenhuyse
Elke besnijdenis zonder medische indicatie op kinderen is in strijd met art. 12 van het Verdrag inzake de Rechten van het Kind. Artikel 24 stipuleert in punt 3 dat kinderen moeten worden beschermd "tegen traditionele praktijken die schadelijk kunnen zijn voor hun gezondheid".
Vrijdenker september 2021
De kinderen die nu ter wereld komen zullen binnen een aantal decennia op een haast onleefbare planeet komen te leven, indien er nu niets verandert. En zelfs dat is waarschijnlijk al te laat.
Dubbelblind | Stanley Bakker
Sinds Corona heeft de ‘alternatieve mens’ ineens een enorme behoefte gekregen aan ‘wetenschappelijk onderzoek’ en ‘kritisch denken’! Waar komt die plotselinge ommekeer vandaan? Vóór Corona waren deze begrippen namelijk een vloek in het alternatieve circuit.
Vrijdenker juli/augustus 2021
Eindelijk echte versoepelingen. Het is fijn dat we nagenoeg af zijn van die vermaledijde mondkapjes en dat we meer bewegingsvrijheid krijgen. Driewerf hoera voor de vaccinontwikkelaars.
De botsing tussen islam en feminisme | Floris van den Berg
Denk je eens in hoe jij je zou voelen als je wordt uitgehuwelijkt, wordt besneden of als Gül moet opgroeien in een gevangenis midden in een vrije samenleving, als jij verkracht wordt door een groep mannen, als jij constant wordt lastiggevallen door opdringerige mannen.
Oranje Zwartboek | Maarten Gorter
Aalders heeft een uitstekend boek voor de massa geschreven om hen over te halen om republikein te worden, ieder argument voor de monarchie weerlegt hij. Ieder illegaal handelen van een lid van het Koninklijk Huis onderbouwt hij met feiten en met verschillende bronnen.
Vrijdenker juni 2021
Is het einde van de coronatunnel in zicht en naderen we het licht? Ja, dankzij vaccinaties. Maar de houding van velen ten opzichte van vaccineren verwondert mij. De meesten zijn gelukkig bereid een vaccin te nemen, maar iets meer enthousiasme zou niet misstaan.
Weerbare wetenschap als antwoord op woke ondermijning(1) Over opkomst van de cancel culture | Floris van den Berg
De schrijfster Marieke Lucas Rijneveld werd gevraagd het gedicht van Amanda Gorman te vertalen. In onze media ontstond een storm van protest want (woke) mensen vroegen zich af of een wit persoon een gedicht van een zwart persoon passend zou kunnen vertalen.

Tags