De Vrije Gedachte
De Vrije Gedachte
Atheïstisch-Humanistische Vereniging

Home

Religies en rituelen
Stanley Bakker heeft een kritische blik op religieuze rituelen.
Ben ik wel woke genoeg? | Martin Harlaar
Een ontdekkingstocht door het land der Social Justice Warriors
Marias onbesmette hart klopt voor Oekraïne | door Anton van Hooff

Precies een maand na het begin van de Poetinoorlog, op 25 maart 2022, wijdde paus Franciscus de Russische en Oekraïense naties toe aan het Onbevlekt Hart van Maria. Aan wat? Aan het hart van Jezus’ moeder, die alleen volgens de roomse kerk vrij van erfzonde is gebleven (zodat ze er haar kind niet me...

Woke in de collegezaal | Floris van den Berg 
Het probleem met de woke ideologie is hoe er wordt omgegaan met de antwoorden. Je kunt uitleggen hoe dingen in elkaar steken, er wordt dikwijls geen genoegen genomen met het antwoord. Wokisme lijkt alleen geïnteresseerd in de oplossing van gelijkheidsuitkomsten.
Vrijdenker maart 2022
Medewerking van René van Elst, Harry Ansems, Eelko de Vos, Anton van Hooff, Floris van den Berg, Jan Willem Nienhuys, Karel D 'huidevetter, Enno Nuy, Kenneth van Oost, Gerhard Elferink, Maarten Gorter.
Smeekbede tot onze overheersers | Eelko de Vos
Veel te laat zijn we gaan nadenken over onze impact op de natuur, waar wij mensen toch echt deel van uitmaken. We hebben de natuur nodig om te overleven omdat we biologische entiteiten zijn.
Een besnijdende arts! | door Anton van Hooff
Eigen religieuze overtuiging op de kinderen overdragen is al bedenkelijk, maar kinderen lichamelijk markeren als behorend tot de eigen godsdienst is zonder twijfel misbruik maken van de onmondigheid van de mensen die aan de zorg van ouders zijn toevertrouwd.
De Vrijdenker februari 2022
Een speciale groet doet de redactie toekomen aan degenen die dit blad lezen en van het Atheïstisch Verbond zijn overgegaan naar De Vrije Gedachte: wij hopen dat u zich in onze club thuis zult voelen en ons blad met genoegen zult lezen.
Dag van de mensenrechten
Het Freedom of Thought Report 2021 gelanceerd door Humanists International Het rapport stelt vast dat humanisten in 144 landen over de hele wereld worden gediscrimineerd
Dunning-Kruger, de verborgen vijand van vrijdenken | Eelko de Vos
Vertrouwen betekent dat je de ander de ruimte, de middelen en de leiding geeft op een gebied waar jij geen expert in bent. Mocht je zaken zien die je niet aanstaan dan kan je altijd de expert daarop aanspreken en ondervragen.
De Vrijdenker dec. 2021 - jan. 2022
Dit nummer lijkt een pleidooi voor de twijfel: niet alleen een essentiële eigenschap voor filosofen of wetenschappers maar ook voor vrijdenkers. René van Elst publiceert zijn eerste deel over de twijfel in al zijn facetten.
How Dare You!
Greta is een boodschapper. Wat zij zegt – op niet mis te verstane en compromisloze wijze – weerspiegelt precies de wetenschappelijke consensus over de klimaatcrisis.
Vrijdenkerstentoonstelling gekaapt door identiteitspolitiek activisten | Maarten Gorter
Het werd al snel duidelijk dat volgens de tentoonstelling het begrip vrijdenken erg ruim opgevat dient te worden. Iedereen die ‘’tegen de stroom in gaat’’ is een vrijdenker ongeacht of wat gedacht en beweerd wordt rationeel, wetenschappelijk of empirisch toetsbaar is.
Vrijdenker november 2021
Auteur Harry Ansems bekritiseert de opstelling van de paus die het klimaatprobleem denkt op te lossen door ons te verdiepen “in ons spirituele innerlijk”. Het gevoel als leidraad van ons handelen. Het is beter onze gevoelens en intuïtie te benaderen met een gezond wantrouwen.
Genetisch modificatie van mensen? Ja graag! | Sicco Polders
Embryo’s genetisch modificeren ter voorkoming van ernstige erfelijke ziektes komt met belangrijke restricties en vragen. De inzet van de techniek moet proportioneel zijn, de baten moeten hoger zijn dan de lasten, en veiligheid voor alles.

Tags