De Vrije Gedachte
De Vrije Gedachte
Atheïstisch-Humanistische Vereniging

Op het scherp van de snede: Vrijdenkersboek 2024

22.04.24 11:27 PM Door De Vrije Gedachte
Vrijdenkers willen zich bevrijden van irrationele taboes en waanideeën. Ze willen niet alleen zichzelf bevrijden, ze gunnen iedereen die vrijheid. Vrijdenken gaat over een sociaal en moreel bevlogen atheïsme dat de mensen maximale vrijheid geeft - niet alleen vrij van formele restricties, maar ook vrij van irrationele schuld- en schaamtegevoelens. 

Vrijdenkersvereniging De Vrije Gedachte, opgericht in 1856, publiceert tienmaal per jaar het blad De Vrijdenker. Dit blad wordt echter vooral in eigen kring gelezen; de vrijdenkers prediken zodoende voor eigen parochie. Dat is jammer, want de kritiek die in dit blad staat, vertegenwoordigt een stem die in het publieke debat veel te weinig gehoord wordt. In deze bundel is een selectie gemaakt van artikelen uit de jaargangen 2022 en 2023 van De Vrijdenker. 

Naast religiekritiek hebben we ervoor gekozen een vrolijker en ludieker onderwerp te selecteren waaraan de afgelopen jaren binnen De Vrije Gedachte aandacht is besteed: vrolijk vrijdenken over bloot. Ook binnen het thema bloot is er overigens veel aandacht voor religie, omdat religie een obsessie voor vrouwelijk bloot heeft. 

Dat vrijdenken vrolijk, lustig en leuk kan zijn mag blijken uit de essays over bloot. Vrijdenken heeft niets om het lijf. Vrijdenken gaat over de naakte waarheid. Vrijheid is kwetsbaar. Wereldwijd worden vrijheden teruggedraaid en ook onze vrijheid is niet meer vanzelfsprekend. Durf te staan voor vrijheid en te streven naar waarheid. 

Spreek je uit. Word lid van De Vrije Gedachte zodat vrijdenkers in georganiseerd verband een krachtiger stem krijgen. Kom ook eens naar één van onze symposia. Zolang het nog kan.

DVG leden kunnen een gratis exemplaar krijgen op DVG bijeenkomsten. Of door het aanvragen van een exemplaar bij onze secretaris via secretaris@devrijegedachte.nl, we verzoeken u dan wel om 3,70 euro voor verzendkosten over te maken.

De Vrije Gedachte