De Vrije Gedachte
De Vrije Gedachte
Atheïstisch-Humanistische Vereniging
Of ik wilde meewerken aan een artikel over de status van het Nederlandse humanisme ter gelegenheid van Wereldhumanismedag (21 juni). Nu dat wilde ik wel. Het resultaat is een pittig stuk dat op pagina 6 van de Verdieping ( Trouw 20 juni) is verschenen. Uitgangspunt is mijn kritiek op het Humanistis...
21.06.13 12:35 AM - Opmerking(en)

Tags