De Vrije Gedachte
De Vrije Gedachte
Atheïstisch-Humanistische Vereniging

intolerantie

Blog tagged as intolerantie

'Nee, het boeddhisme is echt geen godsdienst, hoor.' Dat beweren althans Nederlandse volgelingen van de Gautama de Verlichte. Het gaat vooral om de spirituele ervaring. Maar hoe komt dan dat Boeddhisten in Myanmar (Birma) onder leiding van 'verlichte' monniken moslims vermoorden? En waag het niet Bo...
Columniste Nelleke Noordervliet heeft in TROUW een artikel geschreven getiteld 'Ieder geloof of ideaal kan sektarisch worden.' Ze erkent dat religie voor velen het leven zin geeft en verrijkt. Ze reageert op een artikel van theoloog Stefan Paas en filosoof Rik Peels in dezelfde krant...

Tags