De Vrije Gedachte
De Vrije Gedachte
Atheïstisch-Humanistische Vereniging

Religie, atheïsme en sektarisme

28.10.13 07:51 PM Door De Vrije Gedachte
Columniste Nelleke Noordervliet heeft in TROUW een artikel geschreven getiteld 'Ieder geloof of ideaal kan sektarisch worden.' Ze erkent dat religie voor velen het leven zin geeft en verrijkt. Ze reageert op een artikel van theoloog Stefan Paas en filosoof Rik Peels in dezelfde krant op 23 oktober, waarin gesteld wordt dat de gelovige wordt miskend door de culturele (atheïstische) elite. Volgens Paas en Peels is het atheïsme een vijand van geloof. Noordervliet gaat in op de neiging van geloven om sektarisch te worden. Sekten zijn rigide, intolerant en de leden worden van de buitenwereld geïsoleerd. 'Iedere godsdienst, iedere politieke theorie, ieder ideaal kan de grens naar totalitair sektarisch denken overschrijden', aldus Noordervliet. De intolerantie, niet het atheïsme is de vijand van het geloof, zo besluit ze haar artikel. Wanneer we de redenatie van Nelleke Noordervliet volgen dan moeten de in De Vrije Gedachte georganiseerde atheïsten ervoor waken dat ze verworden tot een sekte. Atheïsme is immers ook een geloof, of niet? De Vrije Gedachte streeft immers ook een ideaal na, namelijk een wanen-vrije samenleving. Is De Vrije Gedachte een sekte van niet-religieuzen? Is intolerantie ook niet een vijand van het atheïsme? Hoe tolerant is de vrijdenker?  

De Vrije Gedachte