De Vrije Gedachte
De Vrije Gedachte
Atheïstisch-Humanistische Vereniging

Blog tagged as humanisme

Polderen in humanismeland Nederland. Vrolijke memoires van homohumanist Rob Tielman | Floris van den Berg 
Niet alle humanisten zijn homoseksueel, maar doordat humanisten het recht op zelfbeschikking centraal hebben staan, zijn humanisten per definitie voor de emancipatie van homoseksuelen.
In samenwerking met De Vrije Gedachte, het Humanistisch Verbond en de Universiteit voor Humanistiek organiseert het Humanistisch Historisch Centrum een symposium getiteld In staat van Besef. De tragische levensvisie van humanist en vrijdenker Piet Spigt. Datum: vrijdagmiddag 28 november 2014 L...
De seculier humanistische denktank Center for Inquiry organiseert in samenwerking met vrijdenkersvereniging De Vrije Gedachte de cursus: Introductie filosofie van humanisme: van atheïsme tot ecohumanisme. Datum: 12 en 19 december 2013 Locatie: Kromme Nieuwegracht 29 (Universiteit voor Humanistie...
Bij monde van Esther Wit heeft het Humanistisch Verbond gereageerd op het artikel van Anton van Hooff in TROUW van 20 juni. Hierin schrijft hij dat het humanisme te soft is. Je kunt er alle kanten mee uit. Het neemt geen standpunten in. Het is een zuil als de andere zuilen in Nederland.
Of ik wilde meewerken aan een artikel over de status van het Nederlandse humanisme ter gelegenheid van Wereldhumanismedag (21 juni). Nu dat wilde ik wel. Het resultaat is een pittig stuk dat op pagina 6 van de Verdieping ( Trouw 20 juni) is verschenen. Uitgangspunt is mijn kritiek op het Humanistis...
Vorig jaar januari heeft de UvH samen met De Vrije Gedachte een debatavond georganiseerd over de stelling 'Is religie heilig aan de UvH'? De avond was zeer druk bezocht en zeer boeiend. Wellicht is het volgende ook voor vrijdenkers en atheïsten interessant. Op 8 april aanstaande organiseert he...
Humanisten lopen uiteen wat betreft hun politieke voorkeur. Sommigen kiezen vooral liberaal, anderen meer socialistisch. Maar zij delen fundamentele waarden: vrijheid, gelijkwaardigheid, zelfbeschikking en verantwoordelijkheid. Op belangrijke humanistische thema’s laat de meetlat in één oogopslag de...
Esther Wit, programmamedewerker van het Humanistische Verbond en André Hielkema, stafmedewerker van de Humanistische Alliantie, zijn druk bezig de programma's van de politieke partijen langs de humanistische meetlat te leggen, aan de hand van een lijst van 14 humanitische ke...
Op 9 juni aanstaande organiseert Vrijzinnig Katelijne-Waver (ten Noordoosten van Mechelen) het Ideologisch Congres over  de vrije mening.  Aanvang 10.00 uur. Einde 22.00 uur. Toegang is gratis. Adres: Gemeenschapshuis Elzestraat, Clemenceaustraat 111 te sint Katelijne-Waver. Voor meer...
De baas van een tv-station in Tunesië is vandaag veroordeeld tot het betalen van een boete van 2400 dinar (bijna 1200 euro) wegens het uitzenden van een controversiële animatiefilm. De film wekte de woede van islamieten die meenden dat sprake was van godslastering. De man komt er nog genadig vanaf, ...
Zeventien jaar na zijn 'Atheïstisch manifest' komt filosoof en vrijdenker van het jaar Herman Philipse met een meer doorwrocht boek waarin hij de opvattingen van grote religieuze denkers weerlegt. Vandaag in Trouw een uitgebreid interview met Philipse. Lees verder op Trouw.nl
Nietzsche heeft God doodverklaard. Maar dat dit onvermijdelijk tot nihilisme leidt en dit nihilisme tot onze ondergang leidt, dringt maar niet tot ons door,  aldus Paul van Tongeren. Van Tongeren ziet in nihilisme een bedreiging. Vooral als het opgeven van het oude geloof - zoals in a...
De islamitische wereld is geen eldorado van godsdienstvrijheid, ook niet sinds de 'Arabische Lente'. Atheïsten in de moslimwereld worden meer gediscrimineerd en verguisd dan religieuze minderheden. Ze vormen volgens fundamentalisten de ergste categorie van geloofsafvalligen. Lees verder op Trouw.nl
Op zaterdag 21 april 2012 houden we onze jaarlijkse Algemene Ledenvergadering.   Lezing Voorafgaand aan de ALV verzorgt religiepsycholoog Emke Bosgraaf een lezing met als thema: Hoe ik atheïst werd. Een toepassing van religiewetenschappelijke modellen van bekering op atheïsme. De...
Op 19 januari werd in een ei-volle zaal aan de Universiteit voor Humanistiek gedebatteerd over hoe vrijdenkers en humanisten staan ten opzichte van religie. ‘Is godsdienst heilig aan de UvH?’ stond er op de wervingsposter te lezen. De conclusie aan het eind van de avond was dat dit niet het geval is...

Tags