De Vrije Gedachte
De Vrije Gedachte
Atheïstisch-Humanistische Vereniging

Blog tagged as gereformeerden

Hoe is het gedachtengoed van Darwin in reformatorische kringen in Nederland aan het eind van de 19e eeuw ontvangen? Wetenschapshistoricus Ab Flipse heeft in zijn proefschrift 'Christelijke wetenschap' onderzoek hiernaar gedaan. In TROUW een vraaggesprek met Flipse.
Vandaag geeft Wim van Vlastuin, rector van het Hersteld Hervormd Seminarie aan de VU, in TROUW uitleg over waarom reformatorische ouders hun kinderen niet laten inenten, of juist wel. Het is een kort en bondig overzicht van de argumentatie. 'Als men de inenting ervaart als iets wat tussen...

Tags