De Vrije Gedachte
De Vrije Gedachte
Atheïstisch-Humanistische Vereniging

De mazelen

02.07.13 07:32 PM Door De Vrije Gedachte
Vandaag geeft Wim van Vlastuin, rector van het Hersteld Hervormd Seminarie aan de VU, in TROUW uitleg over waarom reformatorische ouders hun kinderen niet laten inenten, of juist wel. Het is een kort en bondig overzicht van de argumentatie. 'Als men de inenting ervaart als iets wat tussen ons en God komt te staan, moet je geen druk op het geweten uitoefenen. Het wordt dan ervaren als een verafgoding van de wetenschap, terwijl men zich afhankelijk wil weten van God,' aldus Van Vlastuin (bron: TROUW).

De Vrije Gedachte