De Vrije Gedachte
De Vrije Gedachte
Atheïstisch-Humanistische Vereniging

Vrijdenkers van nu

Iedereen mag zich vrijdenker noemen, zeker waneer men is aangesloten bij onze illustere vereniging. Op deze pagina treft u een aantal meer of minder bekende personen uit het publieke leven aan die beschouwd kunnen worden als voorvechters van het vrijdenken en het seculiere gedachtengoed. We beperken ons hierbij tot een korte beschrijving en reiken u een aantal links aan via welke u meer te weten kunt komen over deze vrijdenkers.


Paul Cliteur (Amsterdam, 6 september 1955) is een Nederlandse rechtsgeleerde en filosoof alsmede opiniërend columnist en publicist. Hij staat bekend om zijn liberale inslag, zijn atheïsme, republikanisme en inzet voor dierenrechten. Ook is Cliteur bestuurlijk actief geweest. Zo was hij curator van de Teldersstichting, het wetenschappelijk bureau van de VVD en een tijdlang voorzitter van het Humanistisch Verbond. Cliteur is echter vooral bekend vanwege zijn opiniërende werken, die onder andere politiek getint zijn. Hij columneerde onder meer voor Trouw en had een gesproken column in het tv-programma Buitenhof. Hij uit hierin vooral liberale standpunten, heeft een eigen visie over de multiculturele samenleving en komt ook sterk op voor dierenrechten.


In maart 2004 stelde Cliteur in een interview met Het Parool dat hij zich beperkt voelde in het uiten van zijn mening over de islam nadat hij door anderen als racist en stigmatiseerder was bestempeld. Hierin speelde ook een rapport van de AIVD mee, waarin werd gesteld dat felle kritiek op de islam contraproductief zou zijn voor de integratie van moslims. Cliteur voelde zich genoodzaakt de toon in zijn gesproken columns in Buitenhof te matigen. Na kritiek op deze stellingname besloot hij een week later zijn medewerking aan Buitenhof helemaal te stoppen, omdat hij zichzelf niet geloofwaardig genoeg meer vond.

Bron: wikipedia.


Paul Cliteur werd door De Vrije Gedachte gevraagd in 2008 de Anton Constandse lezing te houden. 


Clinton Richard Dawkins (Nairobi, 26 maart 1941) is een Brits etholoog, evolutiebioloog en populair-wetenschappelijk schrijver.
Dawkins is een van de bekendste schrijvers over de evolutietheorie. Hij verdedigt deze theorie op bevlogen wijze en met wetenschappelijke argumenten tegen kritiek uit zowel wetenschappelijke als niet-wetenschappelijke hoek.


Hij is een uitgesproken atheïst, seculier humanist, scepticus en aanhanger van de brights-beweging.
Hij is onder meer bekend door het populariseren van de evolutietheorie in zijn boek The Selfish Gene (1976). Daarin kwam hij als eerste met het begrip meme. Dawkins maakte verder naam als auteur van vele boeken over evolutie, waaronder The Blind Watchmaker (1986) en The Ancestor’s Tale (2004).
Zijn opvatting over de evolutietheorie bracht hem al vaak in discussie met aanhangers van andere overtuigingen, zoals creationisten. 


Zijn boek The God Delusion (2006) kan gezien worden als zijn afrekening met die overtuigingen, in zoverre die gebaseerd zijn op het geloof in een schepping door een bovennatuurlijke God.


Naast zijn publicaties is hij een veelgevraagd spreker en heeft hij een groot aantal televisieprogramma’s gemaakt, zoals de documentaires The Root of all Evil? (2006) en The Enemies of Reason voor het Britse Channel 4. Tevens is hij medeoprichter van de Richard Dawkins Foundation for Reason and Science. In 2004 was hij één van de zes personen aan wie een interview van een volledige uitzending werd gewijd in de documentaireserie The Atheism Tapes van de BBC. Dawkins is erelid van de National Secular Society.
Bron: wikipedia.

http://richarddawkins.net/
https://nl.wikipedia.org/wiki/Richard_Dawkins


Daniel Clement Dennett (Boston (Massachusetts), 28 maart 1942) is een moderne Amerikaanse filosoof die zich bezighoudt met vraagstukken betreffende het bewustzijn, de filosofie van de geest en kunstmatige intelligentie. Hij doceert aan de Tufts University nabij Boston en heeft sinds de uitzending van de VPRO-serie Een schitterend ongeluk ook in Nederland bekendheid gekregen. Dennett gaf in 1983 de zgn John Locke colleges aan de Universiteit van Oxford, in ’85 de Gavin David Young colleges in Adelaide (Australië), in ’86 de Tanner Lecture in Michigan, en nog diverse andere colleges.


In 2001 ontving hij de Jean Nicod Prijs en gaf de Jean Nicod Lectures in Parijs. Hij ontving verder twee Guggenheim Fellowships, een Fulbright Fellowship, en een fellowship aan het “Center for Advanced Studies in Behavioral Science”. Hij werd gekozen tot de American Academy of Arts and Sciences in 1987. In 1985 was hij de medeoprichter en mededirecteur van de Curricular Software Studio aan de Tufts University en hielp mee om tentoonstellingen op de computer te ontwerpen voor het Smithsonian Institution en andere musea in Boston. 


Hij was verder gelieerd met de International Academy of Humanism en is een fellow van het Committee for Skeptical Inquiry.


Bron: wikipedia.

https://nl.wikipedia.org/wiki/Daniel_Dennett


Jonathan Irvine Israel (Londen, 26 januari 1946) is een Joods-Brits historicus Hij studeerde geschiedenis aan de Universiteit van Cambridge en werd na zijn afstuderen onderzoeksstudent aan de Universiteit van Oxford. Hij promoveerde op een onderwerp uit de zeventiende-eeuwse geschiedenis van Mexico. Hij was verbonden aan de universiteiten van Newcastle-upon-Tyne en Hull en aan University College London waar hij de vroeg-moderne geschiedenis van Europa en de koloniale geschiedenis van Spanje doceerde.

In 1985 volgde hij professor K.W. Swart op als hoogleraar Nederlandse geschiedenis in Londen. Hij was de eerste niet-Nederlander op die post. Vanaf 2002 is hij verbonden aan het Princeton Institute of Advanced Studies in de Verenigde Staten. Hij publiceerde vele tientallen artikelen en boeken. Op 10 december 2004 hield Israel de Pierre Bayle-lezing in Rotterdam, die de persoon tot onderwerp had waarnaar de lezing is vernoemd: Pierre Bayle. Van april tot juni 2007 vervulde hij bij de Koninklijke Bibliotheek een fellowship. Tijdens zijn onderzoeksperiode bij de Koninklijke Bibliotheek richtte hij zich op Nederlands Spinozisme en radicaal denken als een historisch en cultureel fenomeen van 1670 tot 1800. 


Jonathan Israel is, en dat is bijzonder voor een niet-Nederlander, Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw.


Bron: wikipedia.


https://nl.wikipedia.org/wiki/Jonathan_Israel
http://www.maxpam.nl/2007/06/interview-met-jonathan-israel/
http://www.8weekly.nl/index.php?art=2523
http://www.despinoza.nl/spinoza/artikelen/jonathan_israel.shtml

Wouter van Oorschot (1952) is uitgever en werd in 2006 door de Vereniging De Vrije Gedachte uitgeroepen tot Vrijdenker van het jaar. Lees hier [PM] een uitgebreid interview dat Floris van den Berg met van Oorschot had in september 2006.


http://www.boekendingen.nl/wp-nieuws/?p=1504
http://www.vanoorschot.nl/

foto: Dolf Verlinden

Dirk Verhofstadt (Dendermonde, 1955) is adviseur van de Belgische Minister van Binnenlandse Zaken Patrick Dewael en broer van voormalig premier Guy Verhofstadt.


Hij studeerde rechten en pers- en communicatiewetenschappen aan de Universiteit Gent, werkte jarenlang in de mediasector en heeft enkele boeken geschreven, zoals Het einde van het BRT-monopolie, Het menselijk liberalisme. Een antwoord op het antiglobalisme en Pleidooi voor individualisme. Hij is kernlid van de onafhankelijke liberale denktank Liberales. In 2006 verscheen zijn boek De derde feministische golf waarin hij oproept tot een strijd tegen de onderdrukking van moslimvrouwen. Het bevat interviews met Ayaan Hirsi Ali, Naima El Bezaz, Nahed Selim, Irshad Manji, Naema Tahir en Yasmine Allas. Hij schrijft regelmatig boekenrecensies voor De Morgen, De Groene Amsterdammer en De Humanist.


De Nederlandse vrijdenkersvereniging ‘De Vrije Gedachte’ heeft hem op 15 september uitgeroepen tot Vrijdenker van het Jaar 2007 voor zijn inzet voor individuele vrijheid. Lees hier zijn rede en de door Floris van den Berg opgestelde laudatio. Hij is fellow van het Center for Inquiry, afdeling Low Countries.


Bron: wikipedia.

http://www.politiek-digitaal.nl/jihadvsmcworld/dirk_verhofstadt_pleidooi_voor_individualisme
http://lvb.net/item/1719
https://www.liberales.be/search?q=Dirk+Verhofstadt
https://nl.wikiquote.org/wiki/Dirk_Verhofstadt