De Vrije Gedachte
De Vrije Gedachte
Atheïstisch-Humanistische Vereniging

Blog tagged as zefbeschikking

Kunnen vermogende, invloedrijke particulieren de democratische besluitvorming naar hun hand zetten, zoals wordt beweerd? Sinds de geruchtmakende publicatie van Thomas Piketty over kapitaal hebben liberalen deze discussie weer aangezwengeld. In Trouw een artikel van Patrick ...

Tags