De Vrije Gedachte
De Vrije Gedachte
Atheïstisch-Humanistische Vereniging

Blog tagged as seculiere staat

Polderen in humanismeland Nederland. Vrolijke memoires van homohumanist Rob Tielman | Floris van den Berg 
Niet alle humanisten zijn homoseksueel, maar doordat humanisten het recht op zelfbeschikking centraal hebben staan, zijn humanisten per definitie voor de emancipatie van homoseksuelen.
Hoe staat Egypte ervoor, 18 maanden na de omverwerping van Moebarak's regime? Kan de Moslim Broederschap zijn greep verstevigen? Wat kunnen de liberale en seculiere stromingen in het land doen om hun invloed te vergroten? In de Time een uitgebreid Engelstalig artikel van de Egytische...
De gemeente Den Haag wil kerken niet meer gebruiken als stemlokalen bij de volgende verkiezingen, vanwege 'de verhouding kerk en staat'. De scheiding van kerk en staat dreigt dogmatische trekjes te krijgen aldus Frank G. Bosman en Tom Mikkers in hun opiniestuk in Trouw. 'Als de kwestie één ding duid...

Tags