De Vrije Gedachte
De Vrije Gedachte
Atheïstisch-Humanistische Vereniging
Hoe staat Egypte ervoor, 18 maanden na de omverwerping van Moebarak's regime? Kan de Moslim Broederschap zijn greep verstevigen? Wat kunnen de liberale en seculiere stromingen in het land doen om hun invloed te vergroten? In de Time een uitgebreid Engelstalig artikel van de Egytische...
06.09.12 08:31 PM - Opmerking(en)
De gemeente Den Haag wil kerken niet meer gebruiken als stemlokalen bij de volgende verkiezingen, vanwege 'de verhouding kerk en staat'. De scheiding van kerk en staat dreigt dogmatische trekjes te krijgen aldus Frank G. Bosman en Tom Mikkers in hun opiniestuk in Trouw. 'Als de kwestie één ding duid...
15.08.12 09:06 PM - Opmerking(en)

Tags