De Vrije Gedachte
De Vrije Gedachte
Atheïstisch-Humanistische Vereniging
Staatssecretaris Bleker van landbouw gaat de vergaderingen voorzitten van de wetenschappelijke commissie die moet toezien op de uitvoering van het convenant Ritueel Slachten. Eind maart had het convenant al klaar moeten zijn, maar het Nederlands-Israëlitisch Kerkgenootschap (NIK) had grote bezwaren ...
05.06.12 11:54 PM - Opmerking(en)

Tags