De Vrije Gedachte
De Vrije Gedachte
Atheïstisch-Humanistische Vereniging
Er komt een nieuwe landelijke, levensbeschouwelijke partij en wel een gebaseerd op islamitische normen en waarden. De initiatiefnemer is nota bene de voormalig PVV'er  Arnoud van Dooren, die zich onlangs tot de islam heeft bekeerd. Hij heeft al een bedevaart ondernomen naar Saoe...
10.09.13 12:52 AM - Opmerking(en)

Tags