De Vrije Gedachte
De Vrije Gedachte
Atheïstisch-Humanistische Vereniging

Blog tagged as homohuwelijk

Polderen in humanismeland Nederland. Vrolijke memoires van homohumanist Rob Tielman | Floris van den Berg 
Niet alle humanisten zijn homoseksueel, maar doordat humanisten het recht op zelfbeschikking centraal hebben staan, zijn humanisten per definitie voor de emancipatie van homoseksuelen.
Een ruime meerderheid in de Tweede Kamer steunt het initiatiefwetsvoorstel van D66 dat een einde moet maken aan het verschijnsel van de weigerambtenaar. In het voorstel staat dat ambtenaren die geen homo's willen trouwen, niet tot ambtenaar van de burgerlijke stand kunnen worden benoemd. Op die mani...

Tags