De Vrije Gedachte
De Vrije Gedachte
Atheïstisch-Humanistische Vereniging

Blog tagged as godsdienstvrijheid

Is het strijken van een wattenstaafje aan de binnenkant van de wang geen aantasting van de lichamelijk integriteit? Het succes van deze methode om DNA te vergaren is gebleken in de zaak Nicky Verstappen, maar een verplichting zou wel eens in strijd kunnen zijn met artikel 11 van de Grondwet, dat de ...
Het dragen van een kruisje tijdens werktijd valt onder de godsdienstvrijheid en is dus toegestaan. Dat oordeelde het Europese Hof voor de Rechten van de Mens dinsdag. Weigerambtenaren en therapeuten die vanwege hun religieuze overtuiging homoseksuele cliënten weigeren komen er echter minder goe...
Is een kruisje dragen op het werk geoorloofd? En mag een ambtenaar weigeren om homoseksuelen te huwen? Het Europese Hof voor de Rechten van de Mens buigt zich er vandaag over. Een Britse bisschop waarschuwt alvast voor 'communistische praktijken'. Twee van de vier zaken draaien om de vraag of Europe...
Dat besnijdenis een verwerpelijke handeling is, zal onder vrijdenkers geen discussie behoeven. Zij schendt de lichamelijke integriteit die artikel 11 van de Grondwet als grondrecht vastlegt. Bovendien schendt zij het grondrecht van de godsdienstvrijheid (artikel 6): die houdt immers ook de vrijheid ...
De islamitische wereld is geen eldorado van godsdienstvrijheid, ook niet sinds de 'Arabische Lente'. Atheïsten in de moslimwereld worden meer gediscrimineerd en verguisd dan religieuze minderheden. Ze vormen volgens fundamentalisten de ergste categorie van geloofsafvalligen. Lees verder op Trouw.nl

Tags