De Vrije Gedachte
De Vrije Gedachte
Atheïstisch-Humanistische Vereniging

Blog tagged as godsbewijs

Op 16 januari is aan de Vrije Universiteit te Amsterdam een debatavond gehouden onder de titel 'Voorbij de verwaarlozing'.  Vier panelleden (drie gelovigen en één atheïst) discussieerden over drie stellingen: Religie is natuurlijk, gezond en nuttig; atheïsten schetsen een god waar nie...

Tags