De Vrije Gedachte
De Vrije Gedachte
Atheïstisch-Humanistische Vereniging

Verslag van het debat 'Voorbij de verwaarlozing.'

20.01.14 07:41 PM Door De Vrije Gedachte
Op 16 januari is aan de Vrije Universiteit te Amsterdam een debatavond gehouden onder de titel 'Voorbij de verwaarlozing'.  Vier panelleden (drie gelovigen en één atheïst) discussieerden over drie stellingen: Religie is natuurlijk, gezond en nuttig; atheïsten schetsen een god waar niemand in gelooft; God is aanwijsbaar.  Op de website van Paul Delfgaauw, Goden en mensen genaamd, staat een verslag van de avond. De conclusie is dat atheïst en filosoof Floris van den Berg de show stal. Door onhandig manoeuvreren van panelleider Nienke Sietsma is het helaas niet tot een stevig debat gekomen en dat was een gemiste kans, aldus Delfgaauw.