De Vrije Gedachte
De Vrije Gedachte
Atheïstisch-Humanistische Vereniging
We kennen het ‘heilige’ principe van ‘vrijheid van onderwijs’. Dat betekent de vrijheid van het stichten van scholen voor je eigen geloofsrichting. Een school waar kinderen vanuit een eenzijdige geloofsrichting worden geschoold. Op grond van dit uitgangspunt financiert de overheid de eerste beginsel...
04.04.16 01:45 AM - Opmerking(en)

Tags