Blog tagged as biblebelt

Vandaag geeft Wim van Vlastuin, rector van het Hersteld Hervormd Seminarie aan de VU, in TROUW uitleg over waarom reformatorische ouders hun kinderen niet laten inenten, of juist wel. Het is een kort en bondig overzicht van de argumentatie. 'Als men de inenting ervaart als iets wat tussen...
02.07.13 07:32 PM - Opmerking(en)

Tags