De Vrije Gedachte
De Vrije Gedachte
Atheïstisch-Humanistische Vereniging
Wij vrijdenkers keren ons tegen religie dan ook tegen paternalisme als wij ons tegen paternalisme keren dan keren wij ons tegen racisme.
30.06.20 08:46 PM - Opmerking(en)
De oude Grieken beschouwden naaktsport als cultureel erfgoed; daarin hadden ze naar eigen overtuiging de primeur. Soms werd hun voorbeeld gevolgd, zoals volgens Herodotos door de Perzen, maar ook stuitte het gebruik op felle afwijzing.
22.06.20 04:10 PM - Opmerking(en)

Tags