De Vrije Gedachte
De Vrije Gedachte
Atheïstisch-Humanistische Vereniging

Paternalisme en racisme gaan hand in hand | Maarten Gorter

30.06.20 08:46 PM Door De Vrije Gedachte


Reactie op Liberalisme en naturisme van Floris van den Berg

  

Een interessant artikel van Floris van den Berg in de vorige Vrijdenker, hij stelde goede filosofische vragen over of “aanstoot” een reden mag zijn om naakt in het openbaar te verbieden. Aan het eind van zijn artikel viel mij echter op dat hij in zijn tweede voetnoot opmerkte dat er in de V.S. geen federaal verbod is op naturisme maar wel een verbod in sommige staten.

Zonder de juridische context kan dit een misleidend idee geven dat de federale overheid liberaal en tolerant zou zijn voor naturisme. Dit is echter niet het geval; dat er geen federaal verbod is op naturisme komt namelijk door het Tiende Amendement van de Amerikaanse Grondwet dat luidt: “De macht die niet aan de Verenigde Staten is gedelegeerd, noch erdoor verboden aan de staten, komt toe aan de onderscheidenlijke staten en het volk”. In andere woorden: Alles wat de grondwet niet toeschrijft als een bevoegdheid aan de federale overheid is een bevoegdheid van de staten zelf. Feitelijk is het bestrijden van vrijwel alle criminele gedragingen een bevoegdheid louter voor de statelijke overheid; er staat dan ook geen federale straf op moord of verkrachting. Wel kan de federale overheid moorden straffen die het federale bestuur raken, bijvoorbeeld een moord op een federale medewerker of terreuraanslagen door internationale terreurgroeperingen.

  Aangezien nergens in de Amerikaanse Grondwet staat dat naturisme een federaal onderwerp is, is de federale overheid ook niet bevoegd om dit te verbieden. Het Tiende Amendement is derhalve voornamelijk een collectief recht van de staten zelf tegen de federale overheid. Een statelijke overheid kan naar de rechter gaan en zich dan beroepen op haar States’ Rights. Deze term is echter in het verleden en soms ook in het heden sterk misbruikt door voornamelijk de Zuidelijke Staten. Slavernij staat niet expliciet genoemd in de Amerikaanse Grondwet dus vonden de Zuidelijke Staten dat de federale overheid niet bevoegd is om deze praktijk voor hun te verbieden. De Noordelijke Staten daarentegen verwierpen dat door te stellen dat de Amerikaanse Grondwet wel spreekt over All men are created equal en het recht op leven maar ook het verbod op martelen en dat daarmee het verbieden van slavernij wel degelijk een federale kwestie is. Er moest uiteindelijk een burgeroorlog aan te pas komen (1861-1865) om deze slepende kwestie uit te vechten. Na deze burgeroorlog is slavernij expliciet verboden in het Dertiende Artikel van de Amerikaanse Grondwet.

  

De kruistocht van de evangelicals tegen naakt

Floris van den Berg schreef ook dat ondanks de hysterie inzake naakt er wel in de VS een enorme porno-industrie is en dat die buiten het zicht van het publieke domein is. Ook hier is het weer belangrijk om de context van het federalisme te vermelden in de V.S..

De Amerikaanse porno-industrie is volledig geworteld in de staat Californië of nog beter gezegd in de stad Los Angeles. Californië is de meest progressieve staat van de V.S. en heeft er voor gekozen om het vroeger bestaande verbod op het produceren en verkopen van porno op te heffen. De miljarden dollars die jaarlijks aan belastinggeld binnen komen door porno kunnen waarschijnlijk ook hebben meegespeeld. Verreweg de meeste staten in de VS hebben in tegenstelling tot Californië extreem paternalistische wetgevingen inzake porno. Mensen hebben een natuurlijke neiging tot seks en deze moet dan ook volgens de paternalisten ingedamd worden ‘’in het belang van de mensen zelf’’. Dat mensen ook plezier van porno zouden kunnen hebben en er uit eigen overweging naar willen kijken doet er volgens de paternalisten niet toe, porno zou tot geweld tegen vrouwen leiden en zou verslavend zijn, ook al is er geen bewijs voor dat porno aanzet tot geweld tegen vrouwen en is pornokijken (we spreken hier over foto- en videomateriaal) niet erkend als verslaving. Door de komst van het internet is het moeilijker voor overheden om censuur op porno toe te passen, dat betekent niet dat de paternalisten van plan zijn om deze kruistocht te stoppen. Een paar maanden geleden hebben de Zuidelijke Staten besloten om (zoals zij het zelf zeggen) een ‘’cabal’’ te vormen om porno op het internet te gaan ‘’uitroeien’’. Zij hebben een plan om voor alle internetgebruikers pornosites te blokkeren en als mensen er toch naar willen kijken moeten zij maar naar het loket van de overheid gaan om een ontheffing aan te vragen. Dit is niet alleen een grove staatsbemoeienis met het privé-leven maar ook gevaarlijke censuur.

De reden dat de paternalisten zo zijn doorgeslagen de afgelopen decennia is dat het paternalistische stokje vanaf de jaren 70 is overgenomen van de klassiek protestantse puriteinen door de politiek machtige evangelicals, zij hebben feitelijk de hele Republikeinse Partij overgenomen en dit heeft geleid tot het maken van wetten om het naakt uit te bannen op een zo extreme manier dat zelfs de SGP er nog van zou zeggen dat deze te ver gaan. Zo moeten meisjes van nog geen 2 jaar oud op het strand minimaal een bikini dragen en is zelfs de reclame van de zonnebrandcrèmeproducent Coppertone verboden. In deze reclame uit de jaren 50 trekt een cockerspaniel met zijn bek het zwembroekje van een driejarig meisje naar beneden om het contrast te zien van haar bleke billen ten opzichte van haar verder gebruinde lichaam. Dat de evangelicals hier iets ‘’obsceens’’ in zien is naar mijn mening toch echt wel het dieptepunt van hun extreme opvattingen over naakt.

Coppertone girl reclame uit de jaren '50

Het doel van deze kruistocht tegen naakt door de theocratische christenen maar ook van theocratische joden en moslims is de autonomie van mensen over hun eigen lichaam te beperken. Het lichaam is volgens theocraten een geschenk van god ‘’gemaakt in zijn evenbeeld’’ en de kerken, synagogen en moskeeën zien zich als ‘’spreekbuis’’ van god en menen daarom recht te hebben om te bepalen wat ze mogen doen met jouw lichaam. Vooral vrouwen zijn hier slachtoffer van, zij dienen een broedmachine te zijn om zoveel mogelijk gelovigen op Aarde te brengen. Verder willen theocraten ook een monopolie hebben op de kunst en op uitingen in de publieke ruimte. In Nederland zien we het eisen van een monopolie op uitingen in de publieke ruimte bij de SGP in artikel 4 van hun Programma van beginselen: “Wetgeving en bestuur mogen de prediking van het Evangelie niet hinderen, maar moeten deze bevorderen. De Kerk van Christus dient wel onderscheiden te worden van elke vereniging en moet naar eigen rechten beschermd worden. Dientengevolge behoren ongeloofspropaganda, valse religies en anti-christelijke ideologieën door de overheid uit het openbare leven te worden geweerd”. Ik heb altijd het idee dat als dezelfde tekst maar dan in een salafistisch islamitische versie door een islamitische partij in Nederland zou gepropageerd worden, er dan massale oproepen zouden komen tot verbieden van zo’n partij. Dat een christelijke partij dit doet is echter net zo slecht als wanneer een islamitische, joodse of hindoestaanse partij dat zou doen.

  

Racisme en paternalisme gaan hand in hand

Ik begon mijn artikel over States’ Rights en hoe die misbruikt zijn door de Zuidelijke Staten om slavernij in stand te houden, in het tweede gedeelte ging het over paternalisme en hoe theocraten daarmee vrijheid van anderen beperken. Ik zal nu aantonen dat deze twee kwaden, racisme en paternalisme, hand in hand gaan. Zo bedienden slavenhouders zich van paternalistische argumenten om slavernij goed te praten. Zo noemden de vrouwen van de plantage-eigenaren zich vaak ‘’Moeders’’ van de slaven. Slaven werden als kleine kinderen behandeld die niet voor zichzelf zouden kunnen zorgen. Afro-Amerikanen die in de tijd van de slavernij vrij waren gemaakt, hadden het volgens de ‘’Moeders’’ veel slechter dan ‘’hun’’ slaven. Aangezien de slaven volgens de ‘’Moeders’’ altijd een dak boven hun hoofd hadden en een verse maaltijd kregen hadden zij het veel beter dan de Afro-Amerikanen die in de fabrieken werkten in de Noordelijke Staten. Dit is niet alleen een ziekelijke vorm van racisme maar ook extreem paternalistisch. Paternalisme gaat er namelijk vanuit dat mensen in hun vrijheid beperkt mogen worden wanneer dat ‘’beter’’ voor hen zou zijn, slavenhouders gingen dus zelfs zo ver met het paternalisme dat het als excuus werd gebruikt om slavernij in stand te houden.

In Europa werd het kolonialisme in Afrika en Azië door racisten ook verdedigd met paternalistische argumenten, de Europeanen zouden volgens hen wel even de ‘’beschaving’’ komen brengen en de ‘’domme zwarten’’ zouden niet in staat zijn om het land zelf te besturen dus het was in het belang dat de Europeanen die ‘’verantwoordelijkheid’’ op zich namen. Uiteraard ging de kerk voorop met de kolonisatie, miljoenen nieuwe zieltjes konden gewonnen worden in de koloniën en het was volgens de missie en zending dan ook weer ‘’in het belang van de Afrikanen en Aziaten’’ dat zij christen werden want ‘“heiden zijn leidt tot branden in de hel“.

  


  

Ook in de VS werd door segregationists rassenscheiding goedgepraat met paternalistische argumenten, zwarte jongens zouden het ‘’niet aankunnen’’ om met blanke meisjes in de klas te zitten. Zwarte jongens zouden vroeg of laat ‘’aan blanke meisjes gaan zitten’’.

De “donkere verkrachter” is een racistisch stereotype dat constant opduikt als er ergens een onpopulaire minderheid is. Zo beschuldigde de nazistische pers in de jaren 30 Joden ervan uit te zijn op de verkrachting van Duitse meisjes. In de VS is zelfs vrijwel iedere gehate minderheid er op een gegeven moment van verkrachtingsneigingen beschuldigd.

Zo bestond er rond 1880-1945 een grote haat jegens Aziaten in de VS, er bestond toen de mythe van de “Aziatische verleider’’. Deze verleider, meestal afgebeeld als een graaf maar soms ook als een prins of de Chinese keizer zelf, die vaak dure westerse kleding droeg, zou arme blanke vrouwen versieren om hun later uit te buiten als slaaf of prostituee, vergelijkbaar met wat wij nu in Nederland een ‘’loverboy’’ noemen. Het zou mij ook niets verbazen als de Graaf Dracula films en boeken die rond die tijd erg populair waren te maken hadden met deze racistische mythe. Dracula zou namelijk volgens de legende afstammen van Atilla de Hun en de Hunnen waren een van oorsprong Aziatisch volk.

  

Keizer Ming, gespeeld door Charles Middleton, die een blanke vrouw (Carmen d'Antonio) heeft versierd en haar seksueel uitbuit in de film Flash Gordon Conquers the Universe (1940); 

een typische uitbeelding van de ‘’Aziatische verleider’’

  

Bij de haat jegens katholieken zien we iets vergelijkbaars, Ieren en Italianen (die vrijwel allemaal katholiek waren) zouden gangsters zijn die in dure kleding lopen speurend naar onschuldige meisjes. Ieren en Italianen zijn wel dan wel blank, maar zij werden niet gezien als onderdeel van het “Angelsaksische ras’’ en waren daarmee niet ‘’zuiver blank’’. Ook bij de haat tegen katholieken werden paternalistische argumenten gebruikt, zij moesten maar een verplicht lesje krijgen in protestants puritanisme. Katholieke instellingen moesten het liefst ook maar ontbonden worden, anders zouden de Ieren en Italianen ‘’ontsporend gedrag’’ aangeleerd krijgen.


 

Goed geklede Italiaanse gangsters versieren een blonde vrouw in de film Scarface 

(1932, vlnr. Osgood Perkins, Paul Muni en Karen Morley)

  

Racisme en paternalisme gaan dus hand in hand zoals aangetoond met de historische voorbeelden van hierboven, zij worden dan ook gedreven door dezelfde emoties; angst en haat jegens alles wat anders is. Ook werden vrouwen onderdrukt in een mengeling van racisme en paternalisme. Blanke vrouwen mochten niet trouwen en geen relatie hebben met een donkere man. Als vrouwen dat toch wilden dan dienden zij ‘’beschermd’’ te worden ‘’tegen zichzelf’’. De blanke vrouw werd dan ook niet altijd als ‘’misdadiger’’ gezien omdat zij viel voor de ‘’rijke jood’’, ‘’gespierde donkere’’ of ‘’Aziatische verleider’’ maar als ‘’slachtoffer’’ van deze mannen. Vrouwen werden door racisten afgebeeld als dom en makkelijk beïnvloedbaar, louter nuttig als broedmachine voor het ‘’Arische’’ of “‘Angelsaksische’’ ras. Omgekeerd werd er ook van gesproken dat mannen “slachtoffer’’ waren van ‘’seksueel losgeslagen’’ donkere vrouwen. Het stigma echter op mannen die ‘’slachtoffer’’ waren geworden was minder zwaar en werd ook in hogere mate gedoogd, terwijl vrouwen veel vaker het stempel ‘’rassenveraadster’’ opgedrukt kregen.

De meest racistische politieke systemen zijn dan ook vrijwel altijd paternalistisch, misogyn en theocratisch. Racisten en theocraten hadden dan ook hetzelfde belang: de vrouw – zowel blank als christelijk – moest een broedmachine zijn. Racistische overheden dwongen vrouwen om zoveel mogelijk “Ariërs” of ‘’Angelsaksen’’ op de wereld te zetten, net zoals de kerk vrouwen dwong om zoveel mogelijk van hun ‘’eigen groep’’ op de wereld te zetten. Door de overlapping konden zij het dus met elkaar vinden en hielpen zij elkaar.

.

Antisemitische propaganda van de nazi’s die een rijke Jood afbeeldt 

die een Duitse vrouw verleidt met een parelketting.

  

Tegenwoordig zien we dit ook terug bij de Hongaarse regering die vrouwen aanspoort om zoveel mogelijk Hongaren op de wereld te zetten zodat Hongarije een ‘’christelijke natie blijft’’. Toen de Hongaarse overheid erop werd gewezen dat het streven naar behoud van een ‘’christelijke natie’’ toch niet in de weg staat om vervolgde christenen op te vangen uit het Midden-Oosten en Afrika antwoordde de Hongaarse overheid met een statement op hun website dat het toch wel echt blanke christenen moesten zijn. Toen er kritiek van buiten Hongarije hierop kwam werd dit snel van de website gehaald.

Ook zien we bij het racistisch paternalisme dat het theocratische principe van de ‘’wil van god’’ er bij wordt gesleept, dan zijn tegenstanders zowel ‘’vijanden van het volk’’ als ‘’vijanden van god’’. Racistische claims op land gaan vrijwel altijd op een gegeven moment naar de ‘’wil van god’’ verwijzen. De pro-apartheid beweging beweerde dat een blank Zuid-Afrika een ‘’belofte van god is’’, de nazi’s met ‘’Gott mit uns’’ op hun riemen vergeleken zichzelf met kruisvaarders die de ‘’Joods-atheïstisch bolsjewistische terreur’’ uit Europa zouden wegvagen om de macht van de Duitse ridders over Oost-Europa te herstellen zoals tijdens de kruistochten. Ook bij niet-Europeanen zien we dit soort racistische religieuze claims terug. Extremistische Joden beroepen zich erop dat Israël alleen voor Joden is en dat de‘’goyim’’ (niet-joden) niet welkom zijn. In Turkije hebben moslimfundamentalisten een sterke afkeer van de Koerdische minderheid en in India menen hindoefundamentalisten dat het zijn van hindoestaan betekent dat je Indiër bent; als je Indiër bent, dan ben je hindoestaan.

  

Conclusie

Op het moment dat ik dit artikel schrijf zijn er in de hele wereld demonstraties tegen racisme; dat racisme en paternalisme hand in hand gaan ontbreekt naar mijn mening nog als geluid tijdens deze demonstraties. De vrijdenkers moeten het zich tot hun taak rekenen om daarop te wijzen. Vrijdenkers hebben zich altijd tegen racisme gekeerd zoals ook onze eigen Leo Polak en Jan Hoving die fel uithaalde tegen nazi-Duitsland. Zij wisten dat racisme net zo’n gevaarlijk dogmatische pseudowetenschappelijke onzin is als religie. Vrijdenkers gaan uit van het humanistische principe dat alle mensen gelijk zijn en gelijk behandeld moeten worden. Als wij vrijdenkers ons keren tegen tegen religie dan keren wij ons ook tegen paternalisme als wij ons tegen paternalisme keren dan keren wij ons tegen racisme.


Dit artikel komt uit De Vrijdenker jaargang 51 nr. 06 juli/augustus 202

De Vrije Gedachte