De Vrije Gedachte
De Vrije Gedachte
Atheïstisch-Humanistische Vereniging
Voor dertigers speelt het geloof nauwelijks of geen rol meer. Dertigers gaan veel minder naar de kerk. Dat komt omdat ze een druk leven leiden.  Ze hebben andere prioriteiten.  Dertigers zijn ook allergisch voor het opgeheven vingertje. Ze zijn eigengereid. Wat geeft deze generatie...
04.11.13 10:42 PM - Opmerking(en)

Tags