De Vrije Gedachte
De Vrije Gedachte
Atheïstisch-Humanistische Vereniging

Blog tagged as Darwin

Hoe is het gedachtengoed van Darwin in reformatorische kringen in Nederland aan het eind van de 19e eeuw ontvangen? Wetenschapshistoricus Ab Flipse heeft in zijn proefschrift 'Christelijke wetenschap' onderzoek hiernaar gedaan. In TROUW een vraaggesprek met Flipse.
Afgelopen zaterdag publiceerde TROUW een opiniestuk van Ronald Meester waarin hij de wetenschap beticht van arrogantie. Meester (1963) is hoogleraar waarschijnlijkheidsrekening aan de VU in Amsterdam. De auteur plaatst vraagtekens bij de bewering dat de wetenschap 'alles' z...
Vraag is wat er rammelt: de evolutietheorie of het proefschrift. Feit is dat er commotie is uitgebroken onder evolutiebiologen vanwege een promotie aan de VU. Joris van Rossum, van huis uit bioloog, opende daar een wetenschapsfilosofische aanval op het proces van natuurlijke selectie. Seks, betoogt...

Tags