De Vrije Gedachte
De Vrije Gedachte
Atheïstisch-Humanistische Vereniging

Vrijheid van reizen?

03.09.14 07:55 PM Door De Vrije Gedachte
In Trouw vandaag een artikel van Silvain Ephimenco over de aantrekkingskracht van het kalifaat. Volgens hem zullen steeds meer gezinnen Nederland verlaten om zich in het zojuist door IS uitgeroepen kalifaat te vestigen. Dat valt echter nog te bezien. Ephimenco stelt zich de vraag of de Nederlandse regering het mensen moet beletten om naar het IS kalifaat af te reizen. Een verbod op emigratie kan niet lang worden gehandhaafd. Bovendien is Nederland diegenen die naar een dergelijke heilstaat willen emigreren wellicht liever kwijt dan rijk. Tegenhouden werkt wellicht contraproductief, aldus de auteur.

De Vrije Gedachte