De Vrije Gedachte
De Vrije Gedachte
Atheïstisch-Humanistische Vereniging

Nog steeds vast aan de kerk

17.04.18 06:03 AM Door De Vrije Gedachte
Als eerstejaarsstudent kreeg ik onverwacht bezoek van een geestelijke. Hij had van de overheid doorgekregen dat ik me in zijn parochie had gevestigd. Ik vond het toen (1962) al gortig dat het Rijk bijhield waar kerkleden zich ophielden. Nu meende ik dat de overheid die ‘verplichting’ allang had afgekocht door aan de kerken een miljoenensubsidie te geven om een eigen ledenadministratie op te zetten, maar nu blijkt (Algemeen Dagblad 15-4-2018) dat zij de verhuisberichten van de 5 miljoen Nederlanders die officieel nog tot een kerkgenootschap behoren, gewoon met de kerken deelt. De organisatie Privacy First vindt dat de overheid meteen moet stoppen met deze schending van de persoonlijke sfeer. Maar de overheid moet gewoon stoppen met deze bevoorrechting van religie. Deze onrechtmatige begunstiging kan worden toegevoegd aan de 15 gevallen in de DVG-brochure DVG-brochure ‘Houd het geloof erbuiten’ van 2014 (herdruk 2018). De vorige regering en het parlement hadden eindelijk besloten dat er een einde moest komen aan die misstand, maar in het nieuwe kabinet laten VVD en D66 laten zich door de Christen Unie gijzelen; er moet een overgangsregeling worden ontworpen. Met andere woorden: er verandert niets..