De Vrije Gedachte
De Vrije Gedachte
Atheïstisch-Humanistische Vereniging

JAARVERGADERING (ALV) - ZATERDAG 14 APRIL 2018 UTRECHT - 13:30 UUR

27.03.18 04:45 AM Door De Vrije Gedachte
De ALV is niet openbaar en alleen toegankelijk voor leden van de vereniging en genodigden. We beginnen om 14.00 uur met de presentatie door dhr. R. Schreijnders van zijn proefschrift over Rudy Kousbroek. Daarna de ledenvergadering en na afloop drinken we iets met elkaar. Nader informatie en de vergaderstukken vindt u hierIn verband met de zaal en de catering verzoeken wij u vriendelijk om u voor 10 april per e-mail aan te melden via info@devrijegedachte.nl